Yrityslainakori Eurooppa 2015

Emissionsdag 02.02.2012
Förfallodag 07.01.2015

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 98,00 %