Yrityslainakori Eurooppa 50

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 18.10.2011
Förfallodag 20.12.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 94,00 %