Företagslånekorg Nordamerika Kupong Hävstång USD

Företagslånekorg Nordamerika Kupong Hävstång USD är ett icke-kapitalskyddat masskuldebrev på cirka fem år vars avkastning och återbetalningsbelopp är exponerade mot kreditrisken i 100 nordamerikanska high yield-bolag.

Placeraren får kupongavkastning årligen under lånetiden och hela det nominella beloppet återbetalas på förfallodagen förutsatt att högst 25 referensbolag drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden. Från och med den 26:e referensbolag som drabbats av en eventuell kredithändelse, minskar varje följande referensbolag som drabbats av en kredithändelse det återstående nominella beloppet på vilket kupongen betalas på och det nominella beloppet som återbetalas på förfallodagen med 10,0 procentenhet (1/10). Med kredithändelse avses konkurs och allvarlig betalningsinställelse.

Följ upp produkter

Emissionsdag 31.5.2016
Förfallodag 9.7.2021

Avkastningshistorik 08.07.2020

Värdering 97,34 %
Utveckling en månad -5,04 %
Avkastning sedan början -2,66 %

Underliggande tillgångar

100 nordamerikanska high yield-bolag som ingår i serien 26 av Markit CDX North America High Yield-index.

Möjlighet till avkastning

En årlig fast kupong om 7,40 % p.a. på det återstående nominella beloppet.

Kapitalskydd

Placeringen är inte kapitalskyddad, vilket innebär att en del av eller hela det placerade nominella kapitalet kan gå förlorat. Om 35 eller fler av referensbolagen drabbas av en kredithändelse under kreditansvarstiden, går hela det placerade kapitalet förlorat. Kreditansvarstid: 31.5.2016–20.6.2021.