Yrityslainakori Suomi 2014

Emissionsdag 20.09.2011
Förfallodag 15.10.2014

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %