Yrityslainakori Suomi 2016

I produktuppföljningen nedan visas den information och de värden som använts vid beräkning av förfallovärdet.

Följ upp produkter

Emissionsdag 20.09.2011
Förfallodag 17.10.2016

Avkastningshistorik

Löptidsvärde 100,00 %