Gå direkt till innehållet

Alternativa investeringar

 

Alternativa investeringar, som kompletterar traditionella investeringar, erbjuder långsiktiga investerare lockande investeringsobjekt i den nuvarande miljön med låg avkastning. Alternativa investeringar erbjuder investeraren tillgång till nya tillgångsslag och sprider risken.

Alternativa investeringsprodukter

Strukturerade investeringsprodukter

Vi erbjuder kunderna bl.a. ett brett urval av strukturerade produkter, vars underliggande tillgångar är olika tillgångsslag och investeringsobjekt. Med våra strukturerade investeringsprodukter kan du utnyttja det rådande marknadsläget och investera även i objekt som annars är svårtillgängliga.

Läs mer om de strukturerade produkterna

Impact investing (SIB)

Impact investing-produkterna kombinerar finansiell avkastning med mätbar samhälls- eller miljönytta. 

Läs mer om impact investing

Skogs- och fastighetsfonder

FIM:s skogs- och fastighetsfonder erbjuder en smidig spridning i investeringar i realtillgångar via våra kapitalfonder.

FIM Skog A

FIM Skog C

FIM Bostad A

FIM Bostad C

Alternativa investeringsfonder

Vi tillhandahåller alternativa investeringsfonder främst till institutionella investerare och Family Office-kunder. Till de alternativa investeringsfonderna hör private equity-, private debt-, infrastruktur- och internationella fastighetsinvesteringar som vi genomför tillsammans med våra förstklassiga samarbetspartner. Vi väljer produkter hos världens bästa kapitalförvaltare till våra kunder. Dessa produkter är normalt endast tillgängliga för stora institutionella kunder. Med hjälp av produkterna kan våra kunder diversifiera sina portföljer med produkter som inte hör till de traditionella tillgångsslagen (aktier och räntor) eller söka diversifiering i portföljen utanför Finland. De alternativa investeringsfonderna erbjuder antingen ett förutsebart årligt kassaflöde eller en god värdeökning på lång sikt.

Ta kontakt

Strukturerade investeringsprodukter

Ilona Karppinen           Juuso Hiiros

ilona.karppinen@fim.com

 

juuso.hiiros@fim.com

Skogs- och fastighetsfonder

Timo Hakulinen        Petri Jokinen

timo.hakulinen@fim.com

 

petri.jokinen@fim.com

     

Lea Tolvas

lea.tolvas@fim.com

   

Impact investing

Jani Kempas

jani.kempas@fim.com