Gå direkt till innehållet

Alternativa investeringar

 

Alternativa investeringar, som kompletterar traditionella investeringar, erbjuder långsiktiga investerare lockande investeringsobjekt i den nuvarande miljön med låg avkastning. Alternativa investeringar erbjuder investeraren tillgång till nya tillgångsslag och sprider risken.

Fastigheter och alternativa investeringsprodukter

Skogs- och fastighetsfonder

FIM:s skogs- och fastighetsfonder erbjuder en smidig spridning i investeringar i realtillgångar via våra kapitalfonder.

FIM Skog A

FIM Skog C

FIM Bostad A

FIM Bostad C

S-Banken Fastighet A

S-Banken Fastighet B

S-Banken Fastighet C

S-Banken Tomt A

S-Banken Tomt B

S-Banken Tomt C

 

Alternativa investeringsfonder

Vi tillhandahåller alternativa investeringsfonder främst till institutionella investerare och Family Office-kunder. Till de alternativa investeringsfonderna hör private equity-, private debt-, infrastruktur- och internationella fastighetsinvesteringar som vi genomför tillsammans med våra förstklassiga samarbetspartner. Vi väljer produkter hos världens bästa kapitalförvaltare till våra kunder. Dessa produkter är normalt endast tillgängliga för stora institutionella kunder. Med hjälp av produkterna kan våra kunder diversifiera sina portföljer med produkter som inte hör till de traditionella tillgångsslagen (aktier och räntor) eller söka diversifiering i portföljen utanför Finland. De alternativa investeringsfonderna erbjuder antingen ett förutsebart årligt kassaflöde eller en god värdeökning på lång sikt.

S-Banken Global Private Assets B

S-Banken Global Private Assets C

S-Banken Global Private Assets D

Saminvesteringar (Joint ventures)

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att investera i joint ventures som vi skapat och som är alternativa fastighetsinvesteringsprodukter av klubbtyp.

Joint ventures riktas i regel till professionell investerare. Just nu förvaltar vi fem joint ventures och vi utvecklas aktivt nya investeringsmöjligheter. Fastigheterna för joint ventures skaffas bl.a. genom fastighetsutveckling, köp av fastigheter på marknaden eller som apport från ankarinvesterare.

Strukturerade investeringsprodukter

Vi erbjuder kunderna bl.a. ett brett urval av strukturerade produkter, vars underliggande tillgångar är olika tillgångsslag och investeringsobjekt. Med våra strukturerade investeringsprodukter kan du utnyttja det rådande marknadsläget och investera även i objekt som annars är svårtillgängliga.

Läs mer om de strukturerade produkterna

Impact investing (SIB)

Impact investing-produkterna kombinerar finansiell avkastning med mätbar samhälls- eller miljönytta. 

Läs mer om impact investing

Ta kontakt

Fastigheter och alternativa investeringar

Teri Heilala          

teri.heilala@fim.com

     

  

 

 

Fastighetsfonder

Ville Yrjölä        Juho Santaharju
ville.yrjola@fim.com   juho.santaharju@fim.com
     
Timo Hakulinen        Eero Ojala
timo.hakulinen@fim.com   eero.ojala@fim.com
     
Heikki Palmu   Ville Vääränen
heikki.palmu@fim.com   ville.vaaranen@fim.com
     

Fastighetsledning och -utveckling

Aarne Markkula      Ari Lang
aarne.markkula@fim.com   ari.lang@fim.com
     
Miia Kaarakainen   Leo Nilsson
miia.kaarakainen@fim.com    leo.nilsson@fim.com 
     
Harri Oravainen   Aki Paavola
harri.oravainen@fim.com   aki.paavola@fim.com
     
Hannis Raitanen   Timo Vasa
hannis.raitanen@fim.com   timo.vasa@fim.com
     

Transaktioner, finansiering och Business Controlling

Heidi Ketolainen   Justus Jääskeläinen
heidi.ketolainen@fim.com   justus.jaaskelainen@fim.com
     
Niklas Sopanen    Antti Väätäinen
niklas.sopanen@fim.com   antti.vaatainen@fim.comAlternativa investeringsprodukter

Ilona Karppinen         Juuso Hiiros

ilona.karppinen@fim.com

 

juuso.hiiros@fim.com 

Impact investeringar

Jani Kempas           Juha Kuisma

jani.kempas@fim.com

 

juha.kuisma@fim.com

     
Sirkku Lepistö   Jussi Nykänen

sirkku.lepisto@fim.com

 

jussi.nykanen@fim.com

     
Samir Omar   Jussi Savukoski
samir.omar@fim.com   jussi.savukoski@fim.com
     
YasminToubji    
yasmin.toubji@fim.com