Gå direkt till innehållet

Ändringar i utbudet av FIM Analys

S-Banken-koncernen har beslutat att sluta att tillhandahålla egna analystjänster och placeringsanalys under varumärket FIM.

Som ett led i denna förändring upphör publiceringen av FIM Bolagsanalyser och de Placeringsrekommendationer som tillhandahålls av FIM Analys 31.12.2018. Samtidigt upphör även uppdateringen av tidigare publicerade bolagsanalyser och placeringsrekommendationer.