Gå direkt till innehållet

Finland – The Land of Mergers

Coronakrisen har tvingat företagen och deras styrelser att överväga hur de ska komma starkare ur krisen och hur de ska uppnå nya rekordresultat, eftersom det är vad vi investerare ständigt kräver. Allt fler finländska företag verkar ha kommit fram till att ett helt vanligt rationaliseringsprogram inte är tillräckligt. Nu behövs större förändringar. Och större företag.

Den gångna hösten har gett dem som investerar i finländska aktier, till exempel i fonden FIM Fenno som jag förvaltar, mycket att fundera över.

Ahlstrom-Munksjö

Den livliga hösten på Helsingforsbörsen inleddes med Ahlstrom-Munksjös meddelande den 24 september. Styrelsen för bolaget som tillverkar fibermaterial meddelade att bolagets egen kapacitet och kompetens inte är tillräcklig för att bolaget tillräckligt snabbt ska uppnå nästa nivå. Därför vill bolaget utveckla sig självt utanför börsen tillsammans med en kapitalinvesterare (Bain).

En avnotering från börsen ökar bolagets frihet till omstrukturering och möjliggör bland annat att skuldhävstången utökas. Ahlströms arvingar har försäkrat att bolaget återvänder till börsen i en eller annan form när arbetet är klart.

Neles, Alfa Laval och Valmet

Veckan efter var det ventiltillverkaren Neles tur. I juli lade det svenska industribolaget Alfa Laval ett bud på Neles vilket emellertid snabbt förkastades av Neles finländska storägare Valmet.

En ytterligare tvist i kampen mellan Alfa Laval och Valmet inträffade den 29 september, då även Valmet meddelade att bolaget är intresserat av att köpa hela Neles. Men i motsats till Alfa Laval, har Valmet ännu inte specificerat sitt anbud. Alfa Laval i sin tur har lagt fram ett explicit kontantanbud.

Om Neles slutligen fusioneras med Valmet, handlar det om en återförening, eftersom båda bolagen tidigare var en del av Metso. Metso å sin sida gick samman officiellt med Outotec den 1 juli.

Vändningarna i bolagen med kopplingar till Metso duggar numera så tätt att händelserna mer och mer börjar påminna om såpoperan Glamour: Paren träffas, skiljer sig och blir tillsammans igen under dramatiska omständigheter. Nu återstår att se vem som återvänder från de döda...

Altia och Arcus

Samma dag den 29 september var fullspäckad av händelser. Alkoholtillverkaren Altia meddelade att den går samman med sin norska konkurrent Arcus.

De två jämnstarka bolagen föreslog en fusion med ägarförhållandet 53,5 %–46,5 %. Intresset var stort kring Altia redan innan bolaget noterades på börsen, men nu gjorde bolaget självt en aktiv och väntad affär. Altias huvudkontor stannar i Finland och aktien noteras på Helsingforsbörsen och därför var det en bra affär för den som investerar i Finland.

Cargotec och Konecranes

Höstens största företagsnyhet erhölls emellertid den 1 oktober, då Cargotec som tillverkar lasthanteringsutrustning och lyftkransbolaget Konecranes meddelade om en fusion med jämna andelar 50–50. Vid fusionen föds en verkstadsjätte med en omsättning på cirka sju miljarder euro. Jätten är en betydande aktör inom olika lyftanordningar och hamnanläggningar och har en större konkurrensfördel på den globala marknaden.

Ur investerarens synvinkel har bolagen mycket gemensamt och det handlar inte bara om affärsaktiviteter. I båda bolagen finns enheter som kämpar med resultatet, men även enheter med ett utmärkt resultat. Till följd av detta är bolagens värderingskoefficienter låga. Det ska bli intressant att se vad det fusionerade bolagets nya styrelse beslutar att göra: Kommer bolaget endast att fokusera på starka affärsverksamheter eller försöker det också ordna upp de sämre verksamheterna och hålla kvar dem i bolaget? Det finns mycket att göra och förhoppningsvis både kan och vågar den nya styrelsen fatta även radikala beslut om det behövs.

Vad händer nu?

Kan vi vänta oss ännu fler likadana nyheter av andra finländska bolag? Vårdbolaget Pihlajalinna kan bli tvunget att omvärdera sina alternativ, om affären med konkurrenten Mehiläinen inte blir av. Outokumpus marknadsvärde som ”Europas ledande” tillverkare av rostfritt stål har sjunkit till under en miljard euro.

Fiskeredskapstillverkaren Rapala verkar inte klara av resultatutmaningarna på egen hand. Det ständiga samtalsämnet är också eventuella arrangemang mellan finländska kapitalförvaltningsbolag – så länge egona ryms under samma tak. Och den ihållande idén sedan flera år tillbaka om huruvida det är dags för UPM och Stora att gå samman eller åtminstone slå samman pappersaffärsverksamheten och börsnotera den separat har framförts på nytt. På så sätt skulle de växande affärsverksamheternas verkliga värde bättre komma fram.

Juha Varis

senior portföljförvaltare

Materialet har sammanställts av:

    • FIM Kapitalförvaltning Ab (FO-nummer 0979133-9), huvudbransch: förvaltning av placeringsfonder och alternativa investeringsfonder samt kapitalförvaltning och sammanhörande tjänster (nedan ”FIM”)
    • Adress: Mikaelsgatan 9, 00100 Helsingfors, www.fim.com
    • Bolaget är registrerat i Patent- och registerstyrelsens handelsregister och har beviljats auktorisation enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.
    • Bolagets verksamhet övervakas av Finansinspektionen (Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 Helsingfors, www.finansinspektionen.fi).

Uppgifterna i detta material är informativa till sin natur och bör inte betraktas som uppmaningar till utförande av transaktioner gällande enskilda finansiella instrument.

FIM ansvarar inte för transaktioner som gjorts utifrån detta material. Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomiska risker och kunden ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina placeringsbeslut och deras inverkan på beskattningen. Avkastningen kan utebli och det placerade kapitalet gå förlorat.

Det finansiella instrumentets historiska utveckling avgör inte nödvändigtvis den framtida utvecklingen. Innan placeringsbeslut fattas ska kunden omsorgsfullt bekanta sig med placeringsmarknaden och olika placeringsalternativ.  Kunden ska vid behov vända sig till sin skatteexpert eller en annan konsult inom affärsverksamhet eller placeringstjänster. Ytterligare information om beskattning finns också på www.skatt.fi.

Detta material utgör inte någon placeringsanalys utan det är marknadsföringsmaterial från FIM. Framtagandet av detta material står därmed inte under regler och stadgar som gäller placeringsanalysens oberoende och de handelsbegränsningar som ingår i denna reglering. Informationen i detta material utgör inte heller investeringsrådgivning enligt lagen om investeringstjänster. Vid utformandet av materialet har inte mottagarens ekonomiska ställning eller andra omständigheter i det personliga läget beaktats, utan syftet med materialet är att ge allmän information om finansiella instrument/marknader/placeringsverksamhet som presenteras där och därmed fungera som marknadsföringsmaterial för de finansiella instrument/marknader/placeringsåtgärder som materialet behandlar.

Den information om tjänsteleverantören som lagen om investeringstjänster kräver, information om distansförsäljning enligt konsumentskyddslagen och beskrivningar av de risker som ansluter sig till finansiella instrument finns tillgängliga på www.fim.com. Kunden uppmanas ta del av denna information innan placeringsbeslut fattas.

Detta material är avsett endast för en namngiven mottagare. Mottagaren har inte rätt att överlåta, kopiera, reproducera eller på annat sätt överföra detta material till tredje part utan FIMs samtycke. Upphovsrätten © och alla andra immateriella rättigheter till detta material tillhör FIM och samtliga rättigheter förbehålls i alla länder.

Detta material eller kopior av det får inte distribueras i USA eller mottagare i USA så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av materialet i USA kan betraktas som en förbrytelse mot dessa lagar.

Telefonsamtal med FIMs representanter kan spelas in och användas vid avgörande av tvister.