Ge oss Respons

Vi vill ge dig bästa möjliga service. Säg vad du tycker, ge förslag eller framför klagomål.

All respons behandlas av FIM Kundservice. Vi behandlar din respons omedelbart och vid behov vidarebefordras responsen för ytterligare utredning inom organisationen. Vi svarar på all respons där önskemål om svar har framförts. Det är antingen FIM Kundservice eller din egen kontaktperson som svarar dig. Vi svarar på responsen så snart som möjligt, dock senast inom tre bankdagar.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att du ger oss fullständiga kontaktuppgifter för att vi ska kunna svara på responsen. Om du önskar svar på responsen, ange ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Respons om kvaliteten kan du även ge anonymt.

Av säkerhetsskäl ska du inte skicka till exempel kontonummer eller personbeteckningar över en öppen e-postförbindelse. Om du vill skicka mer detaljerad information, logga in på vår webbtjänst och skicka ett meddelande i avsnittet Mina uppgifter.

Kontaktuppgifter

FIM 

Mikaelsgatan 9

00100 Helsingfors

FIM Kundservice tel. 09 6134 6250 (lna/mta), vardagar kl. 9.00–17.00