Gå direkt till innehållet

Förvaringsinstitutet för de placeringsfonder som FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar byts

Det nya förvaringsinstitutet är Skandinaviska Enskilda Bankens AB (publ) filial i Helsingfors. Bytet av förvaringsinstitut sker i två steg 29.3 och 10.5.2019. Du kan kontrollera tidsschemat för bytet fondspecifikt i meddelandet. Nedan kan du läsa mera om bytet.

Vad är ett förvaringsinstitut?
Enligt lagen om investeringsfonder ska fonden ha ett förvaringsinstitut som förvarar dess tillgångar. Dessutom är förvaringsinstitutets uppgift att övervaka att fonden i sin investeringsverksamhet följer fondens stadgar och att fondens avkastning används i enlighet med dess stadgar.

Hur övervakas förvaringsinstitut?
En bank eller ett placeringstjänsteföretag kan fungera som förvaringsinstitut om Finansinspektionen har beviljat det rätten att verka i den här uppgiften. Finansinspektionen övervakar förvaringsinstitutets verksamhet.

Varför byts fondens förvaringsinstitut?
S-Banken beslutade i höstas att den i fortsättningen inte skulle erbjuda förvaringsinstituttjänster för fonder. Beslutet har samband med samarbetsförhandlingar där man granskade verksamhetsförutsättningarna för Kapitalmarknadsenheten som tillhandahåller aktieförmedlings-, analys- och värdepapperstjänster.

I detta läge var FIM Kapitalförvaltning, som förvaltar S-Banks-, FIM- och LokalTapiola-fonderna, tvungen att hitta ett nytt förvaringsinstitut för fonderna. För att välja ett förvaringsinstitut skickades anbudsförfrågan till flera olika tjänsteleverantörer, och på basis av dessa fattade styrelsen för FIM Kapitalförvaltning beslut om ett nytt förvaringsinstitut.

Varför är det nya förvaringsinstitutet inte finländskt?
I Finland erbjuds förvaringsinstituttjänsterna i huvudsak av stora banker av vilka flera är i utländskt ägo men verkar lokalt i Finland antingen via sitt dotterbolag eller sin filial. Sedan S-Banken avbröt tillhandahållandet av tjänsten finns det i praktiken ingen finländsk beaktansvärd leverantör av förvaringsinstituttjänster för närvarande.

Varför valdes SEB till förvaringsinstitut?
Skandinaviska Enskilda Bankens (SEB) filial i Helsingfors fungerar som leverantörer av förvaringsinstituttjänster till flera finländska fondbolag. På basen av anbudet erbjöd banken ett alternativ som är modernt, kostnadseffektivt och utomordentligt väl lämpat för de placeringsverksamheter som FIM Kapitalförvaltning förvaltar. Beslutet togs på basis av svaren på anbudsförfrågningarna.

Av stor betydelse var även SEB:s långa erfarenhet som leverantör av förvaringsinstituttjänster på den finländska marknaden samt deras breda kompetens inom clearing- och förvaringstjänster som är av stor vikt vad gäller fondernas lyckade placeringsverksamhet.