Gå direkt till innehållet

Jag kan inte betala mobiltankning med mitt kort. Vad ska jag göra?

Kontrollera att giltighetstiden för det kort som är anslutet till mobiltankning inte har gått ut. Om du får ett nytt kort ska det nya kortet läggas till i mobiltankning och det gamla tas bort. Korten har samma kortnummer, men olika giltighetstid. Gör ändringarna i inställningarna i FIM Mobil, under ABC > Lägg till nytt betalkort. När kortets giltighetstid har gått ut visas kortet med röd färg i mobiltankning.

Kontrollera också internetköpgränsen för ditt kort. Om internetköpgränsen är noll euro kan du inte betala mobiltankning med kortet.

Du kan ändra internetköpgränsen på FIM Visa och S-Förmånskort Visa i avsnittet Banktjänster med knappen Konton, kort och lån genom att välja det kort vars gränser du vill ändra. Välj därefter Ändra säkerhetsgränser och ange önskad internetköpgräns. Dina ändringar börjar gälla genast när du har godkänt dem med en kod från kodtabellen.

Om du kan inte betala med S-Business-kort ta kontakt med kundservice tfn 010 768 0820, vardagar kl. 8–16 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).