Gå direkt till innehållet

Kan personerna i mitt hushåll se de bonusköp jag har gjort?

Huvudmedlemmen i ett ägarkundshushåll ser slutsumman per kvitto på hushållets alla bonusköpstransaktioner. De andra personerna i hushållet ser bara totalbeloppet av bonusköpen och fördelningen per kedja/kedjegrupp (inköp totalt per kedja). De andra personerna i hushållet ser slutsumman per kvitto endast på sina egna inköp.