Gå direkt till innehållet

Vilket av mina konton visas i huvudvyn i avsnittet Bank?

I avsnittet Bank visas det betalkonto som du har förvalt i nättjänsten. Vid behov kan du ändra det förvalda kontot i inställningarna i nättjänsten.