Gå direkt till innehållet

Alla privatbankstjänster. Konfidentiellt.

Vi erbjuder våra Private Banking-kunder heltäckande banktjänster: specialprissatt bostadslån samt omfattande dagliga banktjänster, som brukskonto utan månads- och årsavgifter, FIM Private Banking Visa-kort och webbankskoder.

FIM Private Banking Visa

Kombinationskortet FIM Private Banking Visa är en kombination av ett bank- och ett kreditkort med en kreditgräns* på upp till 20 000 euro och kontaktlös betalningsfunktion. Du kan betala med kortet såväl i Finland, utomlands som på internet.

FIM Private Banking Visa-kombinationskort

Digitala tjänster

Sköt din ekonomi på webbanken eller i S-mobil. Utöver dina investeringar och bankärenden finns det många praktiska funktioner i S-mobil, bland annat identifiering med fingeravtryck eller FACE ID samt elektroniska kvitton. 

Läs mer om S-mobil

Specialprissatt bostadslån

FIM är en del av koncernen S-Banken. Tack vare detta kan vi även erbjuda dig ett specialprissatt bostadslån, utöver de övriga banktjänsterna. Du kan ansöka om lån via din privatbankir.

* FIM Private Banking Visa Credit är en fortlöpande kredit vars årsränta är 3 mån. (-0,394 %, 10/2019) Euribor-ränta + 9,00 procentenheter. När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten är 16,339 % beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro enligt konsumentskyddslagen, under antagande att referensräntan är 0,000 % (10/2019). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en årsavgift på 50 €. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på den tillgängliga krediten, avbetalningarnas storlek och kreditavtalets längd.

Banktjänsterna tillhandahålls av S-Banken Ab.