Gå direkt till innehållet

Kontaktlös betalning – enkel, säker och snabb

FIM Private Banking Visa-korten har en praktisk kontaktlös betalningsfunktion, vilket innebär att du kan betala köp på under 50 euro utan att ange PIN-kod. Kontaktlösa betalningar debiteras alltid som Debit, dvs. de dras direkt från ditt bankkonto. Det är praktiskt att betala kontaktlöst till exempel i caféer och kiosker där man vanligen gör små inköp och vill komma snabbt genom kassan.

Kontaktlös betalning kännetecknas av en symbol som föreställer radiovågor

Du känner igen betalterminaler som tar emot kontaktlösa betalningar på att de är försedda med en symbol som föreställer radiovågor. Den kontaktlösa betalningsfunktionen på S-Förmånskort Visa fungerar både i Finland och utomlands. 

Så här enkelt är det att betala kontaktlöst:

  1. Håll kortet ett par centimeter från betalterminalen. Du behöver alltså inte mata in kortet i terminalen eller ange PIN-koden till kortet.
  2. Betalterminalen meddelar att den kontaktlösa betalningen har lyckats med hjälp av en text, en ljussignal och/eller en ljudsignal.
  3. Betalningen debiteras alltid ditt bankkonto.

Kontaktlösa betalningar är säkra

Den kontaktlösa betalningsfunktionen höjer säkerheten vid betalning med kort. Eftersom betalningarna görs utan PIN-kod finns det ingen risk för att koden hamnar i fel händer.

Beloppet av en kontaktlös betalning är begränsat till under 50 euro. Om slutsumman för dina köp är över 50 euro ska du mata in betalkortet i betalterminalen och ange PIN-kod på normalt sätt. Av säkerhetsskäl kräver betalterminalerna alltid då och då inmatning av PIN-kod även vid köp på under 50 euro samt när det totala belopp som betalas kontaktlöst ökar. På detta sätt kan man förhindra missbruk av stulna kort och säkerställa att kortet används av den rätta innehavaren. Dessutom har antalet kontaktlösa betalningar efter varandra begränsats.

Kom ihåg att du ska undvika att ge ditt kort till en säljare eller servitör som tar kortet med sig. Betalningen ska ske så att du hela tiden har kortet under uppsikt.

Om du upptäcker att ditt kort har förkommit, kom ihåg att spärra det omedelbart genom att ringa spärrtjänsten.

Spärrtjänst för kort tfn 020 333 (lna/msa, 24 h/dygn)

Om ditt betalkort har förkommit eller blivit stulet, spärra det genast genom att ringa bankernas gemensamma spärrtjänst. Ansvaret för eventuellt missbruk av kortet övergår från dig till S-Banken vid tidpunkten för spärranmälan. Vid samtal från utlandet tfn +358 20 333 eller .