Gå direkt till innehållet

Tjänster för FIM Private Banking-kunder

 

Vi erbjuder våra kunder alla tjänster som privatbanker tillhandahåller. Konfidentiellt. Våra Private Banking-tjänster ger dig mångsidiga förmåner.

Tjänster och förmåner (förvaltat kapital över 300 000 euro)

Privatbankir

Ditt kundförhållande sköts av en personlig privatbankir. Privatbankiren hjälper dig och fungerar som din rådgivare i alla ekonomiska frågor och önskemål.

 

Wealth Planning

Vi erbjuder våra Private Banking-kunder individuell förmögenhets- och arvsplanering samt tillhörande juridiska tjänster. (Tilläggstjänst för kunder med tillgångar på över 500 000 euro)

Läs mer

Omfattande bank- och lånetjänster

FIM är en del av koncernen S-Banken. Tack vare detta kan vi erbjuda dig omfattande lånetjänster och dagliga banktjänster, som brukskonto, betalkort och webbankskoder utan månads- och årsavgifter. Allt detta får du genom din privatbankir.

 

FIM Private Banking Visa

Kombinationskortet FIM Private Banking Visa är en kombination av ett bankkort och ett kreditkort med en kreditgräns* på upp till 20 000 euro och kontaktlös betalningsfunktion. Du kan betala med kortet såväl i Finland, utomlands som på internet.

FIM Private Banking Visa-kombinationskort

* FIM Private Banking Visa Credit är en fortlöpande kredit vars årsränta är Euribor 3 mån. (-0,535 %, 4/2021) + 9,50 procentenheter. När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten enligt konsumentskyddslagen, beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro är 16,339 %, under antagande att referensräntan är 0,000 % (4/2021). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en årsavgift på 50 euro. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på den tillgängliga krediten, avbetalningarnas storlek och kreditavtalets längd.

Övriga tjänster

  • Digitala tjänster (webbanken och S-mobil samt FIM-avsnittet med investerings- och kapitalförvaltningstjänster i S-mobil)
  • Concierge-tjänst för skötsel av flera praktiska ärenden
  • Priority Pass-kort, som ger dig tillträde till över 1 000 flygplatslounger runt om i världen
  • Spärrtjänsten StopService om ditt betalkort eller mobiltelefonabonnemang förkommer eller blir stulet
  • Säkerhetstjänst för nycklar och bagage
  • Nödkontanter och -biljetter om din plånbok eller färdbiljetter försvinner utomlands