Tjänster för FIM Private Banking-kunder

Vi erbjuder våra kunder alla tjänster som privatbanker tillhandahåller. Konfidentiellt. Våra Private Banking-tjänster ger dig mångsidiga förmåner.

Tjänster och förmåner för Private Banking-kunder (mer än 300 000 euro inom FIMs kapitalförvaltning)

Privatbankir

Ditt kundförhållande sköts av din egen privatbankir. Privatbankiren hjälper dig och fungerar som din rådgivare i alla ekonomiska frågor och önskemål.

Omfattande bank- och lånetjänster

FIM är en del av koncernen S-Banken. Tack vare detta kan vi erbjuda dig omfattande lånetjänster och dagliga banktjänster, som brukskonto, betalkort och webbankskoder utan månads- och årsavgifter. Allt detta får du genom din privatbankir. 

 

FIM Private Banking Visa

Kombinationskortet FIM Private Banking Visa är en kombination av ett bank- och ett kreditkort med en kreditgräns* på upp till 20 000 euro och kontaktlös betalningsfunktion. Du kan betala med kortet såväl i Finland, utomlands som på internet.

Läs mer om kortet

* FIM Private Banking Visa Credit är en fortlöpande kredit vars årsränta är 3 mån. (-0,273 %, 4/2020) Euribor-ränta + 9,00 procentenheter. När referensräntan ändras, ändras krediträntan på motsvarande sätt. Referensräntan på krediten är alltid minst 0,000 % även om referensräntans värde understiger 0,000 %. Den effektiva räntan på krediten är 16,339 % beräknad på en genomsnittlig kredit på 1 500 euro enligt konsumentskyddslagen, under antagande att referensräntan är 0,000 % (4/2020). I den effektiva räntan beaktas utöver räntan även en årsavgift på 50 €. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna beror på den tillgängliga krediten, avbetalningarnas storlek och kreditavtalets längd.

Digitala tjänster

Sköt din ekonomi på webbanken eller i S-mobil, där du hittar investerings- och kapitalförvaltningstjänster i avsnittet FIM. Utöver dina investeringar och bankärenden finns det många andra praktiska funktioner i S-mobil, bland annat identifiering med fingeravtryck samt elektroniska kvitton.

Läs mer om avsnittet FIM i S-mobil

Concierge-tjänst

Concierge-tjänsten hjälper dig i flera praktiska ärenden, såsom exempelvis att ordna en semesterresa, boka bord på en restaurang, köpa en blombukett, boka konsert- eller teaterbiljetter eller till och med ordna så att ditt namn står på gästlistan till en nattklubb. Du kan enkelt ringa concierge-tjänsten i avsnittet FIM i S-mobil.

Priority Pass

Med Priority Pass-kortet får du tillgång till över 1 000 flygplatslounger i över 400 städer och 120 länder runt om i världen.

Wealth Planning

Vi tillhandahåller våra Private Banking-kunder personlig planering av förmögenhets- och arvsärenden samt tillhörande juridiska tjänster.

Läs mer 

Spärrtjänsten StopService

Med StopService spärrar du med ett samtal alla viktiga betalkort och mobiltelefon­abonnemang om de förkommer eller blir stulna.

Säkerhetstjänst för nycklar och bagage

Genom kortet FIM Private Banking Visa får du tillgång till nyckelringar och bagagelappar försedda med en säkerhetstjänst. Tjänsten är till för att du ska få din egendom tillbaka om den har förkommit.

Nödkontanter och -biljetter

Om din plånbok eller din färdbiljett förkommer utomlands, får du omedelbart hjälp i form av nöd­kontanter och nödbiljetter.

Vill du ha mer information om våra Private Banking-tjänster?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.

TA KONTAKT