Gå direkt till innehållet

Institutioner

 

Vi på FIM förvaltar tillgångarna för den organisation du representerar i enlighet med överenskomna investeringsmål. Institutionella kunder får betjäning av ett professionellt team under ledning av en utsedd kontaktperson. Till vår kundkrets hör företag, pensions- och försäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor, personalfonder, förbund, organisationer, stiftelser, församlingar, kommuner och städer.

Tjänster

Vi erbjuder våra institutionella kunder diskretionär kapitalförvaltning och olika fonder, för vilka vårt kapitalförvaltningsteam, som hör till Finlands största och mest erfarna, ansvarar. Ansvarsfulla investeringar är en fast del av investeringsprocessen och en del av våra investeringsbeslut. Vi gör ansvarsfulla investeringar utifrån ekonomiska utgångspunkter. I fondfamiljen FIM Ansvar Plus (ESG-fonderna) har vi tagit ansvarsfulla investeringar ett steg längre än de allmänna principerna för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om ansvarsfullhet och påverkan

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av alternativa investeringsprodukter. Vi är en föregångare inom impact investing. Ett bra exempel på detta är sociala utfallskontrakt, SIB (Social Impact Bond). Vi har deltagit i alla SIB som förverkligats i Finland, bland annat för att förbättra arbetshälsan, sysselsätta invandrare, förebygga marginalisering av barn och unga samt minska långtidsarbetslösheten.

Vi står till din tjänst

Vi hjälper gärna till att förverkliga dina investeringsmål. Du kan ringa, skicka e-post eller be oss kontakta dig på instituutiot@fim.com.

Lea Jääskeläinen
direktör
institutionella kunder
lea.jaaskelainen@fim.com
040 543 4237

  

Tapio Lehtinen
kundchef
tapio.lehtinen@fim.com
09 6134 6561

    

Päivi Niskanen
asiakkuusjohtaja
paivi.niskanen@fim.com
050 344 4992

            

Antti Rikka
asiakkuusjohtaja
antti.rikka@fim.com
09 6134 6104

          

Timo Sadinmäki
kundrelationsdirektör
timo.sadinmaki@fim.com
050 364 0266