Gå direkt till innehållet

Våra tjänster för institutioner

Vi skräddarsyr våra tjänster enligt institutionella placerares behov. Vi fungerar som samarbetspartner för ett flertal inhemska och utländska institutioner. Våra kunder är liv- och pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor, ideella föreningar, kommuner, församlingar och företag.

Kapitalförvaltning

Vi skräddarsyr kapitalförvaltningstjänster:

  • Diskretionär kapitalförvaltning
  • Konsultativ kapitalförvaltning
  • Dessutom kombinerar vi vid behov olika försäkringslösningar med kapitalförvaltning.

Aktiv portföljförvaltning betonas i vår placeringsfilosofi: vår målsättning är att med kontrollerad risk erhålla en avkastning som är betydligt högre än för jämförelseindexet. I kapitalförvaltningen använder vi både FIMs och andra tjänsteleverantörers placeringsprodukter, t.ex. fonder. Dessa väljer vi med omsorg.

Fonder

Vi har ett stort fondutbud: över 30 aktie-, ränte- och blandfonder registrerade i Finland. Vi är Finlands mest erfarna förvaltare av tillväxtmarknadsfonder och till exempel vårt räntekunnande är bevisligen i toppklass. Vi kompletterar vårt eget utbud med bästa möjliga placeringsprodukter som vi väljer med omsorg.

Alternativa placeringar

Vi erbjuder våra kunder möjlighet att placera t.ex. i hedge- och fastighetsfonder. Dessutom skräddarsyr vi våra produkter enligt dina behov. Vi utnyttjar våra samarbetspartners starka sidor. Vi erbjuder fortlöpande nya alternativa placeringsprodukter, placeringsobligationer med kapitalgaranti och placeringswarranter och -certifikat. Vi har genomfört mer än 100 enskilda emissioner för våra kunder sedan 2003 till ett värde av över en miljard euro.

Förmedlingstjänster

Vi erbjuder förmedlingstjänster på följande börser:

  • NASDAQ OMX Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn + de mest omsatta aktierna på den norska börsen
  • ETF-produkter på Xetra.

Dessutom utför vi order på alla viktigaste marknader i världen.

Banktjänster

Vi skräddarsyr våra banktjänster enligt dina behov. S-Banken fungerar som tillhandahållare av depositions- och kreditprodukter.

FIM Placeringsanalys

I vår placeringsanalys följer vi upp ungefär 50 bolag i Finland, dvs. nästan 80 % av marknadsvärdet på NASDAQ OMX Helsingfors. Dessutom följer vi de viktigaste utländska jämförelsebolagen.

Vi satsar i synnerhet på att:

  • ha utmärkt kännedom av den lokala marknaden och dess aktörer
  • träffa ledningen för olika företag
  • följa upp små och medelstora börsbolag i Finland
  • på ett effektivt sätt producera företagsanalys enligt våra kunders behov

Har du frågor om våra tjänster?

Ta kontakt. Vi står gärna till din tjänst. Du når oss enkelt via telefon (09) 6134 6380 och e-post institutioner@fim.com.