Tjänster för institutionella kunder

Det viktigaste inom kapitalförvaltningen är förtroende. Som FIMs kund kan du lita på att vi förvaltar tillgångarna för den organisation som du representerar. En betydande del av de tillgångar FIM förvaltar kommer från institutionella placerare.

Din organisation har tillgång till den bästa expertisen

Hos FIM arbetar ett kapitalförvaltningsteam som räknas till Finlands största och mest erfarna. Våra experter arbetar för din organisation och till fördel för den. Vi placerar globalt utgående från Finland.  

Bekanta med våra experter

Tillräckligt stor, men ändå lämpligt liten

FIM är tillräckligt stort för att vara en stabil och övertygande aktör såväl i Finland som internationellt. Å andra sidan är FIM också tillräckligt litet för att kunna betjäna din organisation individuellt och reagera snabbt på dina önskningar och på förändringar på marknaden. FIM är en del av koncernen S-Banken.

Personlig kontaktperson

Enligt årliga utvärderingar anser våra organisationskunder att FIM är en av Finlands bästa kapitalförvaltare vad gäller kontakt och personlig service. För oss är detta en hederssak som vi värnar om också i framtiden.

Impact investing

FIM är en föregångare i Finland inom impact investing (påverkansinvesteringar) som förenar avkastning med samhällsnytta. Tillsammans med våra samarbetspartner erbjuder vi din organisation tjänster inom impact investing, exempelvis resultatbaserade finansieringsavtal.

Läs mer

Mångsidigt tjänsteutbud

Vi erbjuder din organisation skräddarsydda tjänster, t.ex.:

    • Diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning
    • Placeringsfonder
    • Alternativa investeringar
    • Förmedlingstjänster
    • Banktjänster, där S-Banken fungerar som tillhandahållare av depositions- och kreditprodukter

Vår aktiva och ställningstagande portföljförvaltning och de tjänster som bäst motsvarar organisationens behov står till ditt förfogande.

Läs mer om våra produkter och tjänster 

Principer för FIM Kapitalförvaltnings ägarstyrning inom kapitalförvaltning

Blev du intresserad?

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar och om våra tjänster. Du når oss per telefon på 09 6134 6380 (lna/msa) och per e-post institutioner@fim.com.

Du kan också lämna dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig så snart som möjligt för att boka tid för ett möte.