Gå direkt till innehållet

FIM som företag

FIM är en finländsk kapitalförvaltare och privatbank som grundades 1987. Vår verksamhet utgår alltid från dina behov, oberoende av om du är privat investerare eller representerar ett företag eller en institution.

Vi är en del av S-Bankens förmögenhetsförvaltning som ger sina kunder service med två varumärken. S-Banken tillhandahåller kapitalförvaltning för hela befolkningen, och FIM betjänar Private Banking-kunder och institutioner.

Ledning

Ledningsgruppen

Till ledningsgruppen för förmögenhetsförvaltningen hör ledarna för de olika områdena och andra medlemmar som ledningsgruppens ordförande har utsett. Ledningsgruppen deltar i planeringen av strategier och affärsverksamheter.

Medlemmar i ledningsgruppen

  • Hanna Porkka, S-Banken-koncernens vice verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare, ledningsgruppens ordförande 
  • Teri Heilala, direktör, Alternativa investeringar och Middle Office
  • Mika Leskinen, placeringsdirektör
  • Sanna Holm, direktör,  Konsumentkunder och stödfunktioner
  • Pasi Poikkeus, direktör, Private Banking
  • Lea Jääskeläinen, direktör, Institutionella kunder

FIM Kapitalförvaltning Ab

FIM Kapitalförvaltning Ab tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster för institutioner, företag och privatplacerare och bedriver placeringsfondverksamhet i enlighet med lagen om placeringsfonder. 

FIM Kapitalfonder Ab

FIM Kapitalfonder Ab förvaltar alternativa investeringsfonder samt erbjuder investerare möjligheten att investera i fastighets-, bostads- och kapitalfonder. 

FIM Fastighet Ab

FIM Fastighet Ab är ansvarig bolagsman för alternativa investeringsfonder som placerar i FIM:s fastigheter och bostäder. FIM Fastighet Ab är dotterbolag till FIM Investeringstjänster Ab.

FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy

FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy tillhandahåller tjänster för impact investment (påverkansinvestering) och är ett förvaltningsbolag för två impact investment-fonder samt ansvarig bolagsman. FIM Vaikuttavuussijoitukset Oy är dotterbolag till FIM Kapitalfonder Ab.

S-Bank Fastigheter Ab

S-Bank Fastigheter Ab är specialiserat på fastighetsledningstjänster, som företaget erbjuder investerare, fastighetsägare och hyresgäster. Utöver förvaltning av fastighetsportföljer, fastighetsledningstjänster och fastighetsutveckling koncentrerar sig bolaget på att genomföra och administrera joint venture-projekt. S-Bank Fastigheter Ab är ett dotterbolag till FIM Kapitalfonder Ab.

Styrelseledamöterna

Historia

FIMs historia började 1987. Med tiden har FIM vuxit från en värdepappershandlare till en tillförlitlig kapitalförvaltare och en privatbank med fullständig service.

1987: Peter Winberg, Karri Toivonen och Ann-Christin Österman grundar Finanssimeklarit Oy.

1989: Börsbolaget Nobiscum Ab köper aktiestocken i Finanssimeklarit som blir ett dotterbolag till Nobiscum.

1990: Finanssimeklarit fusioneras med Nobiscum, och verksamheten fortsätter i Pankkiiriliike Finanssimeklarit Oy.

1991: Seppo Sairanen utses till vd för Pankkiiriliike Finanssimeklarit.

1992: Seppo Sairanen köper aktiestocken i Pankkiiriliike Finanssimeklarit.

1993: Bolagets namn ändras till FIM Fondkommission Ab.

1994: FIM utvidgar sin verksamhet genom att grunda FIM Omaisuudenhoito Oy och FIM Kapitalförvaltning Ab. FIM startar sin första investeringsfond, FIM Forte.

1998: FIM lanserar FIM Russia, Finlands första fond som placerar i Ryssland. Snart lanserar FIM även Finlands första fond som placerar i Kina, och strax därefter fonder som placerar i Brasilien och Indien.

2000: FIM utvidgar sin verksamhet och växer snabbt. FIM öppnar nya kontor i Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

2003: FIM Fondkommission Ab blir FIM Group Ab, ett administrativt bolag för koncernen, och ett nytt bolag etableras för att bedriva förmedlingsverksamhet. Bolagets samtliga fast anställda erbjuds ägarandelar, och antalet ägare till FIM överstiger 200.

2004: FIM etablerar sitt första utländska dotterbolag, FIM Financial Services, i Moskva i Ryssland.

2005: FIM utvidgar sin kundkrets inom aktieförmedling och börjar tillhandahålla FIM Direct-tjänster för aktiva privata investerare. Bolaget etablerar en filial i Stockholm i Sverige, och dess bolagsform ändras från ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag.

2006: FIM introduceras på Helsingforsbörsen.

2007: Den isländska banken Glitnir köper FIM och namnet byts till Glitnir Bank.

2008: FIMs anställda räddar sina kunder och arbetsplatser genom att köpa tillbaka aktiestocken i FIM. Samtidigt ändras bolagets namn återigen till FIM.

2013: S-Banken förvärvar 51 procent av FIM. Några månader senare lanseras S-Sparfonder för ägarkunder, och fonderna blir mycket populära. Genom beslut övertar FIM förvaltningen av LokalTapiola-fonderna.

2014: Antalet andelsägare i FIMs fonder överstiger 100 000. FIMs kunder får tillgång till S-Bankens omfattande banktjänster. FIM fokuserar på att betjäna institutionella investerare och tillhandahålla private banking-tjänster för kunder som har tillgångar som kan placeras för mer än 100 000 euro. Fonden FIM Bostad etableras.

2016: S-Banken förvärvar återstoden av FIM. FIM lanserar fonden FIM Skog som investerar i skogsfastigheter, och inför impact investing i Finland tillsammans med Epiqus. Genom de första resultatbaserade finansieringsavtalen (Social Impact Bond, SIB) samlas medel för bland annat ett projekt som syftar till att sysselsätta tusentals invandrare. I slutet av året har FIMs fonder över 200 000 andelsägare, och bolaget förvaltar tillgångar på närmare 6,3 miljarder euro.

2017: FIM lanserar en privatbanks omfattande förmåner för sina Private Banking-kunder, vilket gör det möjligt för förmögna privatpersoner att koncentrera alla bankärenden till FIM. Ett konkret bevis på detta är kombikortet FIM Private Banking Visa, som bland annat ger obegränsat tillträde till flygplatslounger världen över och concierge-tjänster.

2018: S-Bankens förmögenhetsförvaltning inleder verksamhet. FIM lanserar Family Office som erbjuder helhetsbetonad kapitalförvaltning för familjer. På den finländska marknaden lanseras FIM IG Green ESG, den första fonden som investerar i gröna obligationer.

2019: S-Banken förvärvar ett socialt dirva fondbolaget Epiqus.

2020: S-Banken förvärvar Fenniakoncernens kapitalförvaltnings- och fastighetstjänster. Genom förvärvet blir S-Banken en av Finlands största fastighetskapitalförvaltare.