Tapio Lehtinen

Kundansvarig, Institutioner

09 6134 6561 (lna/mta)

Mitt jobb på FIM

Jag började inom finansbranschen 1994 på SCAB Företagsbank. Sedan dessa har jag agerat ömsom i köparrollen som kund och ömsom i tjänsteleverantörsrollen på olika banker. På FIM började jag hösten 2007. Det bästa med mina nuvarande uppgifter är att förstå kundernas behov och hitta lösningar som tillfredsställer dem.

Min bästa investering

Mina investeringar på tillväxtmarknaderna 2005–2007 och speciellt att jag avyttrade dem i tid.

På fritiden

Min fritid tillbringar jag i hockeyrinken som domare och dessutom deltar jag i barnens hobbyer som chaufför och supporter.