Gå direkt till innehållet

Ari Pakarinen

Senior portföljförvaltare

Huvudansvarig förvaltare av fonderna FIM Kapitalförvaltning 30, FIM Kapitalförvaltning 70 och FIM Kapitalförvaltning 100. Verkat som analytiker i teamet för diskretionär kapitalförvaltning sedan 2007 och som kapitalförvaltare sedan 2008. Anställd inom koncernen sedan 2005.

Mitt jobb på FIM

Jag har jobbat på FIM Kapitalförvaltning sedan 2005. År 2007 började jag i teamet för diskretionär kapitalförvaltning. Jag har varit portföljförvaltare sedan 2008.

Läs mer om de fonder som jag förvaltar: 
FIM Kapitalförvaltning 30
FIM Kapitalförvaltning 70
FIM Kapitalförvaltning 100

Min bästa investering

Mina bästa aktieplaceringar gjorde jag under den djupaste finanskrisen i början av 2009.

På fritiden

På fritiden bestäms takten i familjen av våra små tvillingar. Jag motionerar några gånger i veckan på gym eller med olika bollspel.