Gå direkt till innehållet

Johannes Hyytiäinen

Senior portföljförvaltare

Innan jag kom till FIM ansvarade jag för den diskretionära kapitalförvaltningen och förvaltningen av kapitalförvaltningsfonderna i Finland på Alfred Berg (BNP Paribas Investment Partners) och var medlem i den nordiska kommittén för taktisk allokering. Jag har många års erfarenhet av både diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av statsobligations- och penningmarknadsfonder. Jag har varit portföljförvaltare sedan 2009 och på FIM sedan 2016.

Mitt jobb på FIM

Jag är portföljförvaltare i teamet för diskretionär portföljförvaltning, där jag svarar för den diskretionära portföljförvaltningen för institutionella kunder sedan hösten 2016.

Min bästa investering

Min bästa investering har varit att öka humankapitalet genom studier och en balanserad livsstil. Även satsningen på familjen har gett ett värde som inte kan mätas i pengar.

På fritiden

Fritiden använder jag på ett effektivt sätt tillsammans med mina två små barn. Olika slags sporter, utflykter i naturen och fiske ger mig också en utmärkt motvikt till arbetet, trots att den hektiska investeringsmarknaden är närvarande överallt via telefonen som alltid finns till hands.