Gå direkt till innehållet

Jouni Salmenkivi

Chef för ränteteamet

Huvudansvarig fondförvaltare för fond FIM Euro, chef för ränteteam. Tidigare verkat bl.a. som penningmarknadschef vid KOP, chef för masslåne-och derivatfunktionerna på OKO Bank och äldreportföljförvaltare hos Nordea Investment Management. Bred erfarenhet av räntemarknaden sedan 1987 och inom koncernen sedan 2006.

Analysföretaget Citywire utsåg Jouni Salmenkivi till euroområdets näst bästa fondförvaltare 2013 och lyfte fram honom som en av de bästa fondförvaltarna i världen 2012. FIM Euro, som förvaltas av Salmenkivi, har också tre gånger utsetts till bästa fond i kategorin Räntefonder i analysföretaget Morningstars fondjämförelse.

Mitt jobb på FIM

Jag började jobba som ledare för ränteteamet på FIM Kapitalförvaltning Ab 2006. Dessutom är jag portföljförvaltare för FIM Euro och FIM Optimal Ränta. FIM:s räntefonder erbjuder investerarna god riskjusterad avkastning och diversifieringsfördelar.

Läs mer om FIM Euro som jag förvaltar

FIM Optimal Ränta

FIM Balanserad

Min bästa investering

Om jag inte går så väldigt långt tillbaka i tiden är det särskilt två saker jag kommer att tänka på. Under finanskrisen 2008 var FIM:s räntefonder mycket framgångsrika. Det andra är det strategiska beslutet att koncentrera FIM Euros investeringar till tyska obligationer på de perifera ländernas bekostnad.

På fritiden

Fritiden går åt till familjens aktiva liv med olika aktiviteter och motionsformer.