Gå direkt till innehållet

Päivi Riutta-Nykvist

Direktör, diskretionär portföljförvaltning

Ansvarig för diskertionär kapitalförvaltning och fondförvaltare för specialplaceringsfond FIM Alpha. Har tidigare arbetat hos Danske Capital och 3C Asset Management som senior portföljförvaltare med ansvar för den alternativa strategin, fonder-i-hedgefonder och affärsverksamheten hos utomstående portföljförvaltare. Före det verkat som investeringschef på Skandia, som institutionell mäklare hos Evli och som investeringsanalytiker hos Sampo-Varma Investment Research. I branschen sedan 1997 och inom koncernen sedan 2012.

Mitt jobb på FIM

Sedan februari 2015 svarar jag för allokeringen inom den diskretionära kapitalförvaltning och utvecklingen av portföljförvaltningen. Jag kom till FIM 2012, då med uppgiften att bredda vårt utbud av placeringar i alternativa tillgångsslag.

Min bästa investering

Den bästa tidsinvesteringen med tanke på arbetslivet är studierna och varje bok jag har läst. Insikterna i investerarpsykologi, finansmarknadsaktörernas motiv och t.ex. vad som motiverar portföljförvaltarna ger avkastning varje dag. I stället för en enda bra investering eftersträvar jag att de portföljer som jag förvaltar ska ge en bred riskjusterad avkastning, varje dag.

På fritiden

Jag läser mycket, motionerar och sportar med familjen. På sistone har det varit segling, stugliv, tennis och slalom.