Seppo Kurki-Suonio

Chef för kapitalinvesteringar

Läs mer om de fonder som jag förvaltar:

FIM Europa

Mitt jobb på FIM

Min uppgift är att investera våra kunders tillgångar i aktier i europeiska bolag och att fungera som stöd för det övriga aktieteamet. Jag började jobba på FIM 2019. Tidigare har jag jobbat som portföljförvaltare på Danske Bank, Etera och Ilmarinen. Enligt mig är portföljförvaltarens viktigaste uppgifter att eftersträva avkastning på överenskommen risknivå och att kommunicera tydligt om sina tankegångar till kunderna. 

Min bästa investering

Att hela tiden bättra på min allmänbildning. Det gör att jag snabbt kan ta in och tolka nyheters betydelse. Det är särskilt viktigt i dagens värld, då avkastningen på finansmarknaden påverkas kraftigt av det som händer inom politiken och i samhället. Min näst viktigaste investering är att jag har studerat företagsekonomi och finansiering. Det hjälper mig att förstå hur företagsledare och investerare fattar beslut.  

På fritiden

Tillbringar jag tid med familj och vänner. Jag tränar löpning, går på gym och läser mycket, speciellt historia.