Gå direkt till innehållet

Vad gör vi?

Vi arbetar aktivt för att hitta de bästa investeringsobjekten för dig. Vi satsar på kompetens, ett omfattande nätverk av experter, information i realtid, analys och snabba reaktioner samt hårt arbete ute på fältet. Företagets och ledningens kunskap är extremt viktigt när det gäller att få förstahandsinformation om investeringsobjekt. 

Våra verksamhetsprinciper

Vi tror på aktiv placering

På FIM har vi från första början trott på aktiv placering: vi följer inte jämförelseindex i våra fondplaceringar utan agerar aktivt enligt vår egen syn på marknader och aktier.

Den viktigaste faktorn är att välja lämpliga placeringsobjekt. Vi placerar i de investeringsobjekt som vi anser vara de bästa. Vi följer aktivt med marknaden och gör ändringar i våra placeringar enligt marknadsläget.

Vi satsar på en professionell personal

Våra fondförvaltares erfarenhet och yrkeskunnighet utgör grunden för vår placeringsverksamhet. Aktiv placering som baserar sig på vår egen syn och analys kräver kunnande och resurser. Att satsa på en professionell personal är ett strategiskt val: tillräckliga resurser garanterar att våra kunder får valuta för sina pengar.

Vi placerar globalt utgående från Finland

Våra fondförvaltare arbetar nära våra kunder. Vi reagerar snabbt på förändringar på marknaden och förmedlar färsk information: direkt utan mellanhänder. Våra fondförvaltare gör årligen hundratals företagsbesök ute i världen för att samla ett kvalitativt underlag för placeringsbeslut.

Vi träffar direkt företagens ledning och lokala samarbetspartner. På dessa möten får vi förstahandsinformation om investeringsobjekten. Det här utgör en central del av vår aktiva, ställningstagande placeringsstrategi.

Ett brett kontaktnätverk garanterar marknadsinformation i realtid

Vi har etablerat kontakter med alla betydande motparter i de länder där vi investerar. Genom våra samarbetspartners har vi hundratals analytiker, ekonomer och strateger till vårt förfogande på de olika marknaderna. När till exempel indiska eller brasilianska företag rapporterar om sina resultat får vi snabbt tillgång till kommentarer från lokala analytiker. På så sätt kan vi erbjuda kunderna vår syn på tillväxtmarknaderna. Även om extern information är viktigt bränsle för vårt beslutsfattande tar vi de slutgiltiga placeringsbesluten alltid själva.

Världen förändras, och vi är medvetna om det. Vår förvaltning har en ypperlig utsikt till världens alla hörn och ger oss en unik inblick i världsekonomins och marknadernas dynamik. Dina placeringar förvaltas med tanke på nuläget och framtiden.

Kännedom om bolaget och ledningen hjälper till att minimera risker

Om man vill göra framgångsrika placeringar, räcker det inte bara med att stirra sig blind på värderingskoefficienter. Då våra fondförvaltare analyserar investeringsobjekt träffar de med jämna mellanrum företagens ledning. Framför allt på tillväxtmarknaderna är kännedom om företagsledningen A och O, eftersom man endast på detta sätt får viktig förstahandsinformation om investeringsobjekten.

Den rätta informationen minimerar riskerna och lägger grunden för räntebärande och lyckade placeringar. Det är också centralt att känna till ledningens motiv. Detta innebär i praktiken att vi är intresserade av hur ledningens belöningssystem är uppbyggt och om aktiekursens utveckling är av betydelse för företagsledningen.

94 % av våra kunder är nöjda med betjäningen och kundrelationshanteringen på FIM

Vi följer upp hur nöjda våra kunder är med FIM och FIM:s tjänster. Enligt den senaste undersökningen är 94 % av våra kunder nöjda med kundrelationshanteringen och betjäningen på FIM.

Källa: FIM kundnöjdhets- och lojalitetsundersökning 2015, Taloustutkimus Oy.