Gå direkt till innehållet

Erkänd kompetens

Under årens lopp har vi fått både beröm och priser för vår kompetens. Nedan följer några exempel på våra framgångar. 

Beröm och priser

FIM Private Banking, nöjdaste kunderna, 2018

FIMs Private Banking-kunderna är mest nöjda med den service de får, om man jämför med kunder som använder sig av privatbankstjänster hos tre andra stora banker verksamma i Finland. Detta framgår av enkäten Yksityispankit 2018 (Privatbanker 2018) publicerad i Aktiespararnas Centralförbunds tidskrift Viisas Raha. Läs mer (på finska)


FIM Kapitalförvaltning bästa finländska kapitalförvaltare, 2018

I tävlingen Fund Awards 2018 som anordnas årligen av den finansiella tidskriften Acquisition International belönades FIM Kapitalförvaltning med priset "Best Finnish Asset Manager 2018". Läs mer (på finska)


FIM Fenno bästa finländska placeringsfond, 2018

I tävlingen Fund Awards 2018 som anordnas årligen av den finansiella tidskriften Acquisition International belönades FIM Fenno Placeringsfond med priset "Best Finnish Equity Fund (Since Inception)”. Läs mer (på finska)


FIM Kapitalförvaltning bästa finländska kapitalförvaltare i sin kategori, 2017

FIM belönades av ratingbolaget Fundclass tävling European Funds Trophy 2017 med priset ”Best Finnish Asset Management Company” i kategorin 26–40 fonder. Läs mer (på finska)


FIM Real bästa fonden i sin kategori i Norden, 2016

Analysföretaget Lipper belönade FIM Real som lotsas av fondförvaltaren Janne Nisula som Nordens bästa fond som placerar i eurodenominerade, inflationsskyddade obligationslån under en undersökningsperiod på fem år. Läs mer (på finska)


FIM BioMed bland de bästa europeiska fonderna i sin referensgrupp, 2016

Enligt Morningstar har FIM BioMed i en grupp av 64 hälsofonder gett tredje bäst avkastning i år. När det gäller årets avkastning är FIM BioMed tvåa, och även mätt i tre års avkastning klarar sig fonden mycket bra. Alla de fonder som gett bättre avkastning än FIM BioMed ligger efter denna när det gäller både 2016 års avkastning och de senaste tolv månadernas avkastning. Sett enligt tre års volatilitet kom FIM BioMed på tredje plats. Läs mer

FIM USA kom på fjärde plats i sin kategori i Morningstars jämförelse 2016

FIM USA kom på prispallen i Morningstars jämförelse av över 300 fonders årsavkastning. Även i Elites (f.d. Eufex) fondjämförelse fick FIM USA fulla tio poäng. Läs mer (på finska) 

FIM Orient Alpha bästa europeiska fond-i-hedgefonder på tillväxtmarknaderna 2015

Incisive Media har valt FIM Orient Alpha till bästa europeiska fond-i-hedgefonder som investerar på tillväxtmarknaderna.

Hertta Alava rankad bland de 30 bästa förvaltarna i världen, 2015 

Analysföretaget Citywire rankade de 30 bästa fondförvaltarna för år 2014. Hertta Alava som förvaltar aktiefonden FIM Sahara tog första plats i den globala förvaltarjämförelsen i kategorin ”Afrika”.

Lipperpris till FIM Fenno, 2015

FIM Fenno utsågs till bästa fond som placerar i Finland, sett på en period på tre år. 

Finlands bästa kapitalförvaltningsföretag, 2014 

Omröstningen skedde genom analysföretaget Thomson Reuters årliga Extel-enkät där deltagarna var experter inom placeringsbranschen.

Lipperpris till FIM Real, 2014

Fonden FIM Real har belönats med uppskattade Lipperpris i två olika kategorier. FIM Real vann priserna i en nordisk jämförelse där fonden, mätt i avkastning under en period på tre respektive fem år, var den bästa bland de fonder som placerar i eurodenominerade, inflationsskyddade obligationer.

Hertta Alava rankad bland de 20 bästa förvaltarna i världen, 2014 

Analysföretaget Citywire rankade de 20 bästa fondförvaltarna för år 2013. Hertta Alava som förvaltar aktiefonden FIM Sahara tog första plats i den globala förvaltarjämförelsen i kategorin ”Övriga tillväxtmarknader”.

Johanna Juujärvi fick bästa AAA-ranking 2014 

Analysföretaget Citywire följer mer än 9 000 fondförvaltare världen över och endast 187 av dessa har fått bästa AAA-ranking från bolaget.

Näst bästa fondförvaltare inom euroområdet, 2013

Jouni Salmenkivi hos FIM kom på andra plats i analysföretaget Citywires ranking av bästa förvaltare av fonder som investerar i statsobligationer inom euroområdet. Under jämförelseperioden, dvs. under de senaste fem åren, avkastade fonden FIM Euro 34,45 %. 

FIM Euro utsågs till bästa fond, 2013

Analysföretaget Morningstar valde fonden FIM Euro till bästa fond 2012 i kategorin Räntefonder. FIM Euro vann priset redan för tredje året i rad.

Finlands bästa leverantör av private banking-tjänster för företagare, 2013

Euromoney har utsett FIM till Finlands bästa leverantör av private banking-tjänster för företagare. Euromoney är en av världens mest prestigefyllda bank- och finanstidskrifter. 

Två fondförvaltare hos FIM till de tusen bästa i världen, 2012

Den internationella analysfirman Citywire rankade FIMs Jouni Salmenkivi och Janne Holtari till de tusen bästa i världen. Jouni Salmenkivi är huvudansvarig fondförvaltare för FIM Euro och FIM Optimal Ränta och ledare för ränteteamet. Janne Holtari är huvudansvarig fondförvaltare för FIM Union och FIM Vision, på 701:a plats.

FIM Euro utsågs till bästa fond, 2012

Analysföretaget Morningstar valde fonden FIM Euro till bästa fond 2011 i kategorin Räntefonder. FIM Euro vann priset redan för andra året i rad.

Lipperpris till FIM Russia och FIM Kapitalförvaltning 70, 2011

Fonderna FIM Russia och FIM Kapitalförvaltning 70 prisbelönades som de bästa i sina jämförelsegrupper bland de fonder som marknadsförs i Norden. FIM Russia utsågs till bästa aktiefond som placerar i Ryssland, sett på en period på tre år. FIM Kapitalförvaltning 70 rankades högst bland blandfonder som placerar globalt med hög aktievikt, sett på en period på tre och fem år.

Morningstarpris till FIM Russia och FIM Euro, 2011

Analysföretaget Morningstar valde i sin årliga fondjämförelse FIM Russia och FIM Euro till bästa fonder i sina kategorier. FIM Russia belönades som bäst rysk aktiefond. FIM Euro utsågs till bästa fond i kategorin Räntefonder. 

Lipperpris till FIM Kapitalförvaltning 30 och FIM Kapitalförvaltning 70, 2010

Fonderna FIM Kapitalförvaltning 30 och FIM Kapitalförvaltning 70 prisbelönades som de bästa i sina jämförelsegrupper bland de fonder som marknadsförs i Norden. FIM Kapitalförvaltning 30 rankades högst bland sådana blandfonder som placerar globalt, sett på en period på tre år. FIM Kapitalförvaltning 70 utsågs till bästa blandfond som placerar globalt med hög aktievikt, sett på en period på tre år.

Lipperpris till FIM Fenno, FIM Real, FIM Union och FIM Kapitalförvaltning 30, 2009

FIM Fenno utsågs till bästa fond som placerar i Finland, sett på en period på tio år. FIM Real prisbelönades som bästa räntefond som placerar i euroområdet. FIM Union var den bästa nordiska fonden mätt i avkastning inom euroområdet, sett på en period på fem år. FIM Kapitalförvaltning 30 utsågs till bästa globala blandfond.

Finlands näst bästa fondbolag, 2008

Tidskriften Arvopaperi valde FIM till Finlands näst bästa fondbolag i september 2008.

Bästa blandfondsförvaltare, 2008

Markku Kaloniemi korades till bästa blandfondsförvaltare i Finland i en undersökning som tidskriften Arvopaperi genomförde i september 2008.

Lipperpris till FIM Union och FIM Vision, 2008

Fonderna FIM Union och FIM Vision vann det prestigefyllda Lipperpriset i mars 2008. FIM Union var den bästa nordiska fonden mätt i avkastning inom euroområdet, sett på en period på tre och fem år. FIM Vision utsågs till bästa fond som placerar i små och medelstora bolag, sett på en period på tre år.

Lipperpris till FIM Union, 2007

FIM Union var den bästa nordiska fonden mätt i avkastning inom euroområdet, sett på en period på fem år.

Finlands skickligaste portföljförvaltare, 2006

Markku Kaloniemi utsågs till Finlands skickligaste portföljförvaltare i en omröstning bland portföljförvaltare som tidskriften Arvopaperi arrangerade 2006

Finlands skickligaste portföljförvaltare, 2005

Markku Kaloniemi valdes till Finlands skickligaste portföljförvaltare i en undersökning som tidningen Talouseläma genomförde år 2005. Det var Kaloniemes kolleger och konkurrenter som fattade beslutet.

Finlands bästa fondbolag, 2005

FIM utsågs till Finlands bästa fondbolag i en undersökning av Taloustutkimus i februari 2005.

Delad andra plats i en omröstning bland institutioners fondkapitalförvaltare, 2003

FIM kom på delad andra plats bland institutioners fondkapitalförvaltare i en undersökning som Scandinavian Financial Research utförde i november 2003.

Finlands bästa fondbolag, 2003

FIM vann tävlingen om Finlands bästa fondbolag i en omröstning som Kauppalehti Saldo arrangerade i september 2003.

Finlands näst bästa fondbolag, 2002

FIM rankades till Finlands näst bästa fondbolag i en omröstning som Kauppalehti Saldo arrangerade i september 2002.

Finlands tredje bästa fondbolag, 2001

FIM utsågs till Finlands tredje bästa fondbolag i en omröstning som Kauppalehti Saldo arrangerade i september 2001.

Mer information om Lipperpriset

Den internationella Thomson Reuters-koncernen delar ut årligen Lipperpris (Lipper Fund Award) till de bästa fonderna världen över.