Gå direkt till innehållet
Räntebetonad fond-i-fond

FIM Kapitalförvaltning 30

Faktablad (PDF, 51 kt)

FIM Kapitalförvaltning 30 är en räntebetonad kapitalförvaltningsfond. Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i FIM Fonder och i andelar i fondföretag. Marknadsläget fortsätter att ställa höga krav på investerarna under de närmaste åren. Rörelserna på aktie- och räntemarknaden är snabba och lyckade investeringar förutsätter att beslut fattas vid rätt tidpunkt. FIM Kapitalförvaltning 30 strävar efter en aktie- och räntevikt som passar in i det rådande marknadsläget genom att sätta vikt på ränteplaceringar med lägre risk.

Risker
Avkastning 12 mån.* 11,85 %
Avkastning sedan start* 4,19 %

 

Mer information: FIM Kapitalförvaltning 30 är en andelsserie i S-Sparfond Försiktig.

Fonden förvaltas av

Ari Pakarinen

Senior portföljförvaltare

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

**Gäller från och med den 3 juni 2013. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Fondens avkastningsandelar

Denna fond/andelsserie har också avkastningsandelar. Till ägarna av avkastningsandelar utdelas årligen avkastning från fondens aktieutdelning och/eller ränteavkastning. Avkastningen minskar avkastningsandelens värde. Till ägarna av tillväxtandelar utdelas ingen avkastning, utan avkastningen ökar fondandelens värde. Avkastningsandelar lämpar sig för investerare som inte vill lösa in sina fondandelar men som önskar sig en regelbunden årsavkastning på sin investering. Även stiftelser kan vara intresserade av avkastningsandelar, om de inte enligt sina regler får minska på kapitalet (t.ex. antalet fondandelar). En fondteckning betraktas som teckning av tillväxtandelar, om investeraren inte i förväg särskilt anger något annat. Om du vill teckna avkastningsandelar, kan du kontakta FIM Kundservice, tel. puh. 09 6134 6250 (lna/mta).