Gå direkt till innehållet
Specialfond som investerar i olika räntesegment

FIM Optimal Ränta

Faktablad (PDF, 51 kt)

FIM Optimal Ränta är en räntefond vars tillgångar placeras mellan olika räntesegment enligt den rådande marknadssituationen. Fonden placerar i första hand sina tillgångar i räntefonder som förvaltas av FIM. FIM Optimal Ränta är en bra allmän fond för ränteförvaltning. Fonden strävar efter den lämpligaste ränteallokeringen för rådande marknadssituation genom att betona de mest framgångsrika räntesegmenten i olika skeden av konjunkturcykeln.

Risker
Avkastning 12 mån.* 1,89 %
Avkastning sedan start* 2,26 %

Fonden förvaltas av

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt

Fondens avkastningsandelar

Denna fond/andelsserie har också avkastningsandelar. Till ägarna av avkastningsandelar utdelas årligen avkastning från fondens aktieutdelning och/eller ränteavkastning. Avkastningen minskar avkastningsandelens värde. Till ägarna av tillväxtandelar utdelas ingen avkastning, utan avkastningen ökar fondandelens värde. Avkastningsandelar lämpar sig för investerare som inte vill lösa in sina fondandelar men som önskar sig en regelbunden årsavkastning på sin investering. Även stiftelser kan vara intresserade av avkastningsandelar, om de inte enligt sina regler får minska på kapitalet (t.ex. antalet fondandelar). En fondteckning betraktas som teckning av tillväxtandelar, om investeraren inte i förväg särskilt anger något annat. Om du vill teckna avkastningsandelar, kan du kontakta FIM Kundservice, tel. puh. 09 6134 6250 (lna/mta).