Specialfond för institutionella investerare

FIM Top Yield C

Faktablad

FIM Top Yield strävar efter att mångsidigt utnyttja möjligheterna på räntemarknaden. Fonden placerar globalt i första hand i stats- och företagsobligationer men kan även ta ställning till valutakurserna. En betydande del av fondens tillgångar placeras på tillväxträntemarknaden. FIM Top Yield tar aktivt ställning till marknadshändelserna. Detta görs genom att utnyttja förändringar i räntorna, räntor med olika löptider, ränteskillnader och inflation mellan olika länder samt prissättning på kreditrisker. På så sätt strävar fonden efter att uppnå en god avkastning även i sjunkande trender.

Risker
Avkastning 12 mån.* -1,73 %
Avkastning sedan start* 2,23 % -

Historisk avkastning

Fonden förvaltas av

Mikko Kuisma

Portföljförvaltare

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Ifall placeringstiden överstiger 3 månader.

*** Därtill en prestationsbaserad, fondspecifik avgift på 20 % (av den del som överstiger 1 mån. euribor och high watermark).En prestationsbaserad avgift debiteras från och med februari 2013. Ytterligare information finns i fondens stadgar.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Teckning och inlösning av fondandelar

Andelar i C-serien kan endast handlas en gång i månaden, den sista bankdagen i månaden. Beträffande C-serien ska ett inlösningsuppdrag ges fem (5) bankdagar före den sista bankdagen i månaden.