Gå direkt till innehållet
Andelsserie i en aktiebetonad fond-i-fond

S-Sparfond Modig

Faktablad (PDF, 51 kt)

S-Sparfond Modig placerar globalt i aktier och räntepapper med tydlig tonvikt på aktier som har högre risk än räntor. Enligt kapitalförvaltningens placeringssyn strävar fonden efter en så lämplig aktie- och räntevikt som möjligt i det rådande marknadsläget.

Risker
Avkastning 12 mån.* 33,04 %
Avkastning sedan start* 9,24 %

Fonden förvaltas av

Ari Pakarinen

Senior portföljförvaltare

Fördelning av investeringar

Fondens {{data.countries}} största område {{data.countriesDate}}

Land Andel
{{country.name}} {{country.pct}} %

Fondens {{data.investments}} största investeringar {{data.investmentDate}}

Fonden %NAV Ändring
{{investment.name}} {{investment.pct}} % {{investment.change}} %

Villkor och dokument **

  • {{fee.percent}}
  • {{data.ter}}

** Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i andra fonder och fonden erlägger förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifterna samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för de fondandelar som utgör investeringsobjekt.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.