Gå direkt till innehållet

Omsorgsfullt utförande av order (Best Execution)

De fem mest anlitade förmedlarna (Best Execution RTS 28-rapporter)

Rapporterna innehåller information om hur och var FIM Kapitalförvaltning Ab har utfört kundorder i anknytning till sina investeringstjänster. I tabellerna visas de fem mest anlitade förmedlarna till vilka order har förmedlats enligt instrumentklass och kundkategori. Utöver rapporterna offentliggör vi en sammanfattning av analysen av den uppnådda kvaliteten på orderutförandet.

Sammanfattning av den uppnådda kvaliteten på utförandet av FIM Kapitalförvaltning Ab:s order år 2020

De mest anlitade förmedlarna 2019 (på finska)

De mest anlitade förmedlarna 2020 (på finska)

Här hittar du en förteckning över de förmedlare till vilka FIM Kapitalförvaltning Ab förmedlar order i anknytning till sina investeringstjänster.

Handelsmotparter