Gå direkt till innehållet

Strukturerade produkter

Värderingar

 

Värderingen som publiceras på denna sida är en riktgivande uppskattning om det priset som S-Banken är redo att köpa tillbaka produkten. Alla säljuppdrag som har mottagits före kl. 13.00 verkställs samma dag. Säljuppdrag som mottagits efter kl. 13.00 verkställs följande bankdag.

Om du vill ge ett säljuppdrag kan du lämna det i webbanken eller kontakta din personliga privatbankir.

Masskuldebrevslån

Obligation ({{ obligations.fimBondsDate }}) ISIN Emissionsdag Förfallodag Värdering Utveckling en månad Avkastning sedan början
{{ obligation.PageName }} ({{ obligation.PriceDate }}) {{ obligation.ISIN }} {{ obligation.IssueDate }} {{ obligation.MaturityDate }} {{ obligation.Price }} {{ obligation.Performance1MPct }} {{ obligation.PerformanceSEPct }}

* Procentuella förändringen i värdepapprets noteringsvaluta utan hänsyn taget till utbetalda kuponger.

Produkter som förfallit

Obligation ({{ obligations.fimExpiredDate }}) ISIN Emissionsdag Förfallodag Löptidsvärde
{{ obligation.PageName }} ({{ obligation.PriceDate }}) {{ obligation.ISIN }} {{ obligation.IssueDate }} {{ obligation.MaturityDate }} {{ obligation.DueDateValue }}

Risker förenade med placeringar i placeringsprodukter

Det finns alltid risker som placeraren bör beakta vid bedömningen av placeringsobligationers lämplighet för honom eller henne.

Läs mer om olika riskfaktorer

Bekanta dig med ansvarsbegräsning

Ansvarsbegräsning