Gå direkt till innehållet

FIM – en privatbank med full service och fokus på diskretionär kapitalförvaltning och tjänster för institutionella kunder

2015-06-18

Framöver fokuserar FIM på diskretionär kapitalförvaltning och tjänster för institutionella kunder, och erbjuder fullständig bankservice för sina kunder. Den eftersträvade servicehelheten har en nästan färdig uppläggning och den ska erbjuda kunderna enkla placeringslösningar av hög kvalitet och med god avkastning.


FIM, som hör till koncernen S-Banken, förnyade sin nättjänst fullständigt den 18 juni 2015. Samtidigt utökades serviceutbudet så att den även omfattar S-Bankens tjänster utöver kapitalförvaltningstjänsterna. Nu kan kunderna sköta sina placeringar och bankärenden genom en enda inloggning.

– Via den nya nättjänsten kan våra kunder använda S-Bankens samtliga tjänster, såsom konton, betalkort, fakturabetalning, krediter och bolån. Efter förändringen kan våra kunder också överföra sina löner eller pensioner till oss. I så fall visas alla penningtransaktioner och placeringar i en och samma vy i FIMs nättjänst, säger Teri Heilala, VD för FIM.

Vi värnar dock om vissa gamla principer. Även framöver garanteras kvaliteten av FIMs starka kompetens och aktiva placeringsverksamhet. År 2014 utsågs FIM till bästa kapitalförvaltare i Finland*. För placeringsbeslut och portföljförvaltningen svarar fortfarande FIMs belönade experter utifrån visionär placeringsverksamhet och aktiv portföljförvaltning. De bekanta kundtjänsterna, bland annat rapporter och analyser, är fortfarande lättillgängliga och inloggningen i nättjänsten sker på den tidigare kända webbadressen fim.com. 

FIM fokuserar på diskretionär kapitalförvaltning och tjänster för institutionella kunder

– Vi har fattat beslut om FIMs tjänster för sparande och placeringar så att FIM framöver främst fokuserar på diskretionär kapitalförvaltning och tjänster för institutionella kunder, säger Heilala.

I och med denna förändring kan FIM säkerställa den bästa möjliga servicehelheten för kunderna.

– FIM är nu en privatbank med full service, säger Heilala sammanfattningsvis.

* År 2014 utsågs FIM till bästa kapitalförvaltningsföretag i Finland i Thomson Reuters årliga Extel-enkät för professionella placerare. FIM var överlägsen segrare med 30 procent av de givna rösterna.

Mer information:
Teri Heilala, VD, FIM Abp, tfn 050 306 3622, teri.heilala@fim.com