Gå direkt till innehållet

FIM Frontier på andra plats i global jämförelse av frontierfonder

2015-02-13

Analysföretaget Citywire Global har undersökt avkastningen från aktiefonder som investerar på frontiermarknaderna, eller de så kallade gränsmarknaderna, under 2014. Endast två fonder på gränsmarknaderna gav investerarna bättre avkastning än sitt index i fjol. Den ena fonden var FIM Frontier som förvaltas av Hertta Alava och Mika Kannisto.

itywire Global granskade sammanlagt 22 fondförvaltare som placerar på fontiermarknaderna. Fondförvaltarnas fonder har varit verksamma i minst ett år. Endast två fonder gav bättre avkastning än det vanligaste jämförelseindexet MSCI Frontier Markets TR USD, som avkastade 7,2 procent i USD under året. Hertta Alava och Mika Kannisto, som förvaltar FIM Frontier, fick avkastningen från fonden att uppgå till 7,42 procent i USD under granskningsperioden (22,3 % i euro). 

”Vi är nöjda över att vi placerade oss så bra redan efter det första hela verksamhetsåret. I aktieval fokuserar vi på kvalitetsbolag som vi tror klarar sig bättre än i genomsnitt oberoende av cykler”, säger Hertta Alava. 

Nyckeln till FIM Frontiers framgång har bland annat varit att investeringarna främst fokuserar på företag inom finanssektorn och konsumentsektorn, vilka gynnas av den växande medelklassen och dess ökande välstånd på frontiermarknaderna. Under granskningsperioden utgjorde finanssektorn 42 procent och konsumtionsvaror 26 procent av portföljen. I fondens portfölj fanns 21 procent av investeringarna i Filippinerna. 

Ur investerarnas perspektiv är frontiermarknaderna fortfarande ett ganska okänt område. Till gränsmarknader räknas länder i bland annat Asien, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa. Deras vikt i världsekonomin kommer att öka ytterligare till följd av den starka ekonomiska tillväxten i dessa områden. Till tillväxten bidrar bland annat ökade internationella investeringar i industrin, omfattande råvaruresurser och uppgången inom konsumentsektorn och tjänstesektorn. 

”Vi tror att gränsmarknaderna kommer att öka i popularitet bland investerarna. Resultattillväxten är fortsatt stark och värderingsnivån är lockande. Vi hittar också hela tiden nya intressanta bolag när vi reser i de länder som fonden investerar i”, säger Mika Kannisto.