Gå direkt till innehållet

Det slutgiltiga förfallovärdet fastställt på Företagslånekorg Nordamerika Ackumulator+ USD -masskuldebrevet

2016-12-13

Det slutgiltiga förfallovärdet har fastställts på masskuldebrevet Företagslånekorg Nordamerika Ackumulator+ USD, som marknadsförts av FIM till allmänheten i Finland från och med den 8 november till och med den 24 november 2016. Förfallovärdet fastställdes till 160 % av det kvarstående nominella beloppet.

Ytterligare information ges av FIM Kundservice, tfn 09 6134 6250 (lna/mta) eller kundservice@fim.com