Gå direkt till innehållet

FIM BioMed bland de bästa europeiska fonderna i sin referensgrupp, 2016

2016-02-10

De senaste åren har FIM BioMed gett en utmärkt avkastning. Fonden hör också i sin omfattande konkurrentgrupp till de bästa fonderna i Europa. 

Enligt Morningstar har endast två konkurrenter – i gruppen av 64 hälsofonder – fonder som gett bättre avkastning än FIM BioMed i år. När det gäller årets avkastning ligger endast en konkurrent före FIM BioMed, och även mätt i tre års avkastning klarar sig fonden mycket bra. Alla de fonder som gett bättre avkastning än FIM BioMed ligger efter denna när det gäller både detta års avkastning och de senaste tolv månadernas avkastning. Sett enligt tre års volatilitet ligger endast två konkurrenter före FIM BioMed. Fonden hör på så vis till de bästa fonderna i sin konkurrentgrupp både under flera tidsperioder och enligt flera indikatorer.

Aktierna inom hälsovårdssektorn har gett stark avkastning i flera år. Därför har inte ens de defensiva aktierna inom sektorn helt lyckats undgå kursnedgången på den nervösa marknaden. Som statistiken visar har vi dock klarat oss utmärkt på både uppåtstigande och nedåtstigande marknaden jämfört med konkurrenterna. Många positiva faktorer såsom företagsförvärv kommer antagligen att bli aktuella även under 2016. Värderingskoefficienterna för aktier inom hälsovårdssektorn är inte billiga, men efter rekylen är de betydligt mer attraktiva än förra sommaren. Kurserna inom sektorn fortsätter förmodligen att fluktuera både på grund av den instabila marknaden och det annalkande presidentvalet i USA.

Elite-ratingen för FIM BioMed har redan länge varit tio. Fonden har fyra Morningstar-stjärnor.

Tapani Koskenkari är huvudansvarig fondförvaltare för FIM BioMed. Fonden har varit verksam i över 15 år och den investerar globalt i företag inom hälsovårdssektorn. De viktigaste investeringsobjekten är läkemedels- och bioteknologibolag samt företag som producerar utrustning, apparater och tjänster för hälsovårdssektorn.