Gå direkt till innehållet

FIM börjar sälja ett enkelt sätt att investera i skog

2016-11-16

FIM släpper ut på marknaden en fond som investerar direkt i skogsfastigheter. Placeraren är befriad från skyldigheter att vårda skogen, men kan åtnjuta alla fördelar med att äga skog.

Kapitalförvaltaren FIM presenterar en ny fastighetsplaceringsfond. FIM Skog Specialplaceringsfonden investerar sina tillgångar i regel i skogsfastigheter i olika delar av Finland. Skogsfastigheterna utgörs av markområden och trädbeståndet som växer på dem.

– Skogen är ett bra investeringsobjekt och innebär en mindre risk än till exempel (vid) aktieplacering. Även om det blir en recession fortsätter skogens biologiska tillväxt, säger fondförvaltaren Timo Hakulinen.

Situationen på aktie- och obligationsmarknaderna de senaste åren har fått finländarna att börja investera i skog. Skogen erbjuder en stabil avkastning genom trädbeståndets tillväxt och ett penningflöde i form av avkastning på avverkning. Med FIMs nya fond är det enkelt att investera i skog.

Skogen passar finländare

Hakulinen anser att skogen är ett lämpligt placeringsobjekt för inhemska placerare. Skogen är en konkret placering, och historiskt sett har placerarens avkastning på skog aldrig varit så starkt beroende av utvecklingen på obligationsmarknaderna.

- Fonden lämpar sig för långsiktiga placerare som vill sprida sina placeringar mer än i ränte-, aktie- och bostadsplaceringar, säger Hakulinen.

Vid fonden ansvarar FIM och inhemska branschexperter för köp, försäljning och vård av skogsfastigheter. En del av fondens skogar vårdas av bolaget Innofor som bedriver skogsvård utan kalhuggning.

– Fonden säkerställer att skogarna vårdas på ett effektivt sätt genom att samtidigt ta i beaktande höga etiska krav som dagens placerare ställer på användning av naturresurser. Inom skogsvården eftersträvar vi en nivå som duger att visa upp även utomlands. Vi önskar alla som placerar i fonden välkomna att njuta av sina skogar, säger Innofors styrelseordförande Marcus Walsh.

Fondförvaltaren Timo Hakulinen menar att småplacerare kan dra nytta av storleksfördelar, eftersom fonden söker aktivt att effektivera investeringarna genom att fokusera på köp av skog, skogsvård och handel med skog. När man köper skog i stora partier är den billigare, och samma gäller även vid försäljning av skog.

- Skogsfonden är ett problemfritt och belönande sätt att investera. Placeraren är befriad från skyldigheter att vårda skogen, men kan åtnjuta alla fördelar med att äga skog.  FIMs skogsteam säkerställer tillsammans med jordmånen, klimatet och solljuset placeringens avkastningstillväxt, sammanfattar Hakulinen.

Fonden är öppen för placerare kvartalsvis och teckningstiden för innevarande kvartal slutar den 15 december 2016. Maximibeloppet för initialinvesteringar är 5 000 euro.

Se mer information och fondvillkor

Mer information ges av
Timo Hakulinen, fondförvaltare, FIM, tfn 041 4350 881, timo.hakulinen@fim.com