Gå direkt till innehållet

FIM hjälper SOK att investera en miljon euro i arbetsintegration

2016-10-27

Kapitalförvaltaren FIM förhandlar med investerare om att få fram finansiering till ett projekt som ska ge sysselsättning till flera tusen invandrare. Den första som nappade på detta är andelslaget SOK som investerar en miljon euro i projektet.

FIM och det socialt drivna fondbolaget Epiqus har planerat projektet som ska hjälpa asylsökande som fått uppehållstillstånd att hitta jobb betydligt snabbare än i dag. Uppdragsgivare för projektet är Arbets- och näringsministeriet.

— Att asylsökande hittar jobb snabbt gynnar hela samhället. Därför har vi gått in som investerare i detta banbrytande projekt. Utöver de positiva effekterna för samhället kan projektet även vara ekonomiskt lönsamt för oss, säger direktör Jari Annala från SOK.

Finland hade en rekordstor tillströmning av personer i behov av internationellt skydd i fjol. Om de kan sysselsättas snabbt, kan staten spara genom att kostnaderna för arbetsmarknadsstöd och integrationsutbildning minskar och skatteintäkterna ökar.

På tre år ska sysselsättningsprojektet ge jobb till minst 2 000 invandrare som fått uppehållstillstånd i Finland. Om projektet lyckas sparar staten hela 28 miljoner euro. De som investerar i projektet får också en skälig kompensation.

Projektet förväntas väcka intresse speciellt i Helsingforsregionen där det i vissa branscher råder brist på arbetstagare. Inom S-gruppen, till vilken SOK hör, kartlägger man också möjligheterna att erbjuda jobb inom projektet.

Sysselsättningsprojektet är ett exempel på konceptet Social Impact Bonds (samhällsobligationer) som har slagit igenom stort runt om i världen. I SIB-projekt är målet att uppnå både ekonomisk avkastning och mätbara positiva effekter för samhället eller miljön. FIM medverkar nu i att introducera konceptet i Finland.

– Investerarna har visat stort intresse för projekt som bidrar till det gemensamma goda. Vi förhandlar just nu om flera sådana projekt, säger Teri Heilala, som är vd för FIM.

SOK:s investering är en av de första insatserna under S-gruppens nya program för samhällsansvar. Hela programmet offentliggörs inom de närmaste månaderna.

– Företag ser ansvarsaspekterna som ett element som genomsyrar hela affärsverksamheten. Investeringar med social utgångspunkt är en viktig del av denna utveckling, säger Lea Rankinen, som är chef för samhällsansvar på SOK.

Ytterligare information:
Jari Annala, direktör, CFO, SOK, tfn +358 10 76 82040, jari.annala@sok.fi
Teri Heilala, VD, FIM, tfn +358 50 306 3622, teri.heilala@fim.com  
Lea Rankinen, chef för samhällsansvar, SOK, tfn +358 10 76 82453, lea.rankinen@sok.fi
Jussi Nykänen, direktör, Epiqus, tfn +358 40 840 8001, jussi.nykanen@epiqus.fi  

Centrallaget för Handelslagen (SOK) ägs av handelslagen som bildar S-gruppen. SOK tillhandahåller inköps-, expert- och stödtjänster till handelslagen. SOK handhar också den strategiska styrningen av S-gruppen och utvecklingen av affärskedjorna. SOK-koncernen är en företagsgrupp som består av SOK och dess dotterbolag.

FIM erbjuder med över 20 års erfarenhet individuella och mångsidiga privatbank- och kapitalförvaltningstjänster. Utöver vårt huvudkontor i Helsingfors har vi också lokala kontor i Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Stockholm. Dessutom erbjuder vi våra kunder heltäckande tjänster på nätet. Vi har såväl privata investerare, företag, sammanslutningar som centrala institutioner som kunder. FIM är en del av finländska S-Banken.

Epiqus är Nordens första förvaltare av fonder för investeringar med samhällseffekt och den andra av två europeiska förvaltare av fonder för socialt företagande (EuSEF). Företaget fokuserar på investeringar som kombinerar ekonomisk avkastning och mätbara positiva effekter för samhället och/eller miljön. Epiqus dirigerar hälften av sin avkastning till verksamhet som är förenlig med Epiqus mål för samhället och miljön.