Gå direkt till innehållet

FIM Real valdes till den bästa fonden i Norden i sin klass

2016-04-05

FIM Real är den bästa nordiska fonden i sin serie. Detta anser analysföretaget Lipper.

Kapitalförvaltningsföretaget FIMs kompetens belönades på måndagen då analysföretaget Lipper valde FIM Real, som lotsas av kapitalförvaltare Janne Nisula, till den bästa nordiska fonden som investerar i eurodenominerade obligationer. Granskningsperioden var fem år. Fonden har fått Lipper-priset även tidigare år.

– Det här är en trevlig fortsättning på den serie av internationella erkännanden som FIMs ränteteam fått, säger Nisula.

Lipper är en ledande producent av internationella fondanalyser och -jämförelser i världen. Bolaget utgör en del av Thomson Reuters-koncernen. Lipper-pris delas ut årligen till fonder som har uppnått den högsta riskjusterade avkastningen bland fonderna i sin jämförelsegrupp. Den nordiska jämförelsen omfattar alla fonder som har marknadsföringstillstånd i ett nordiskt land.

För investerare är inflation ett nödvändigt ont som det är svårt att skydda sig mot.

– Inflationsskyddade statsobligationer är ett utmärkt sätt att bevara investeringarnas reella köpkraft. FIM Real investerar främst i eurodenominerade inflationsskyddade statsobligationer i euroområdet, berättar Nisula.

Liksom i fjol tror Nisula att centralbankerna kommer att styra marknaderna även i år. För cirka ett år sedan började Europeiska centralbanken (ECB) köpa eurostaternas obligationer för tiotals miljarder euro i månaden för att stimulera ekonomin. Tidigare i mars 2016 meddelade ECB att den framöver även skulle köpa företagsobligationer vid sidan av statsobligationer.

Centralbankens sänkningar av inflationsprognoserna har fått mindre uppmärksamhet. Enligt Nisula är detta antagligen ECB:s syfte:

– När inflationsförväntningarna har sänkts så lågt ner som möjligt är det lättare att överträffa dem. Jag utesluter inte möjligheten att inflationen framöver kan överaska oss positivt.

Ytterligare information om FIM Reals pris

Ytterligare information om andra priser som beviljats FIM

Ytterligare information:

Eelis Hein, placeringsdirektör, FIM Kapitalförvaltning Ab, tfn +358 40 592 9001, eelis.hein@fim.com