Gå direkt till innehållet

Grundprospektet för företagslånekorg Nordamerika Ackumulator Hävstäng har kompletterats

2016-02-29

Grundprospektet har kompletterats för masskuldebrevet Företagslånekorg Nordamerika Ackumulator Hävstång som FIM erbjudit till allmänheten i Finland att teckna under perioden 4.2–23.2.2016.

Placeraren som har lämnat in en teckningsförbindelse har rätt att återta sin teckningsförbindelse genom att inom två bankdagar efter offentliggörandet av kompletteringen skriftligen underrätta FIM om detta.

Komplettering av grundprospektet 11.2.2016 (på engelska)

För ytterligare information vänligen kontakta FIM, tel. +358 9 6134 6530.