Gå direkt till innehållet

Grundprospektet för Företagslånekorg Nordamerika Kupong Hävstång USD har komplitterats

2016-05-24

Grundprospektet har kompletterats för masskuldebrevet Företagslånekorg Nordamerika Kupong Hävstång USD som marknadsförts av FIM till allmänheten i Finland att teckna under perioden 22.4–10.5.2016.

Placeraren som har lämnat in en teckningsförbindelse har rätt att återta sin teckningsförbindelse genom att inom två bankdagar efter offentliggörandet av kompletteringen skriftligen underrätta FIM om detta.

Komplettering av grundprospektet 11.5.2016 (på engelska)

För ytterligare information vänligen kontakta FIM, tel. +358 9 6134 6250.