Gå direkt till innehållet

Grundprospektet för Nordiska Banker Autocall har kompletterats

2016-11-11

Grundprospektet har kompletterats för masskuldebrevet Nordiska Banker Autocall som marknadsförts av FIM till allmänheten i Finland att teckna under perioden från och med 13 oktober till och med den 1 november 2016.

Placeraren som har lämnat in en teckningsförbindelse har rätt att återta sin teckningsförbindelse genom att inom två bankdagar efter offentliggörandet av kompletteringen underrätta FIM om detta.

Komplettering av grundprospektet 4.11.2016 (på engelska)

Meddelande från emittenten 4.11.2016 Nordiska Banker Autocall (på finska)

För ytterligare information vänligen kontakta FIM, tel. 09 6134 6530 (lna/mta).