Gå direkt till innehållet

FIM börjar rapportera fondernas koldioxidavtryck

2017-04-06

Fondernas koldioxidavtryck som rapporteras halvårsvis hjälper investerare att i högre grad bedöma investeringsrelaterade risker och ansvarsfrågor.

Privatbanken och kapitalförvaltningsbolaget FIM som firar sitt 30-årsjubileum börjar rapportera sina aktiefonders koldioxidavtryck. Utifrån siffrorna kan investerare i högre grad bedöma hur olika sektorer och företag påverkar utsläppen av växthusgaser.

”Vi anser att det är viktigt att kunderna får all information som de behöver för beslutsfattandet. Att rapportera utsläppssiffrorna på ett transparent sätt befäster också för sin del det ömsesidiga förtroendet”, säger FIMs vd Teri Heilala.

FIM är medlem i Carbon Disclosure Project (CDP) som främjar företagens, städernas och staternas rapportering av koldioxidavtrycket. FIM har också undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är grundande medlem i föreningen FINSIF som främjar ansvarsfulla investeringar.

Klimatförändringen är en av de största globala utmaningarna på 2000-talet, och många företag förbereder sig för risker relaterade till den. Företagen söker också efter konkurrensfördelar i klimatförändringen, och allt fler företag rapporterar sina koldioxidutsläpp.

Med hjälp av koldioxidavtrycket kan investerare jämföra utsläpp från olika investeringsobjekt och bedöma investeringsrisker effektivare. Enligt Heilala är i synnerhet institutionella investerare och parterna bakom dem är allt mer intresserade av ansvarsfrågor.

”Vi vill erbjuda våra kunder en möjlighet att delta i kampen mot klimatförändringen genom att fästa större uppmärksamhet vid sina investeringarnas koldioxidavtryck”, säger Heilala.

Varje halvår publicerar FIM koldioxidavtrycket för de aktiefonder där över 50 procent av företagen rapporterar sina utsläpp. Utöver totala utsläpp rapporterar FIM dessutom nyckeltal för koldioxideffektivitet och -intensitet.

Ta del av koldioxidavtrycket för FIMs fonder på fim.com/kol

 

Mer information:
Sebastian Högnabba, hållbarhetsansvarig, FIM, tfn +46 702 765 188, sebastian.hognabba@fim.com