Gå direkt till innehållet

FIM Direct fick beröm i undersökningen Välittäjä 2017

2017-09-01

FIM Direct fick beröm i Aktiespararnas Centralförbunds undersökning Välittäjä 2017 där privata placerare utvärderade kvaliteten på bankernas förmedlingstjänster.

FIM Direct är den bästa av de finländska bankernas förmedlingstjänster, framgår det av resultaten av undersökningen Välittäjä 2017 (pdf) som har publicerats i tidskriften Viisas Raha.

Enligt svarspersonerna i undersökningen är FIM Directs styrkor följande: aktieanalyser av utländska börsbolag, lättillgängliga experter, skatterådgivning om utländska värdepapper och rekommendationer om geografisk allokering.

– Vi är glada och tacksamma över det förtroende kunderna har visat gentemot oss, sade Janne Virtanen, direktör för FIM Direct, om resultaten av Välittäjä 2017.

Då svarspersonerna ombads bedöma förmedlarna på skalan 1–5 (1 = dålig kvalitet, 5 = utmärkt kvalitet) fick FIM Direct högre betyg än 4 för alla de fjorton egenskaper i förmedlarjämförelsen som enligt investerarna är mycket viktiga.

Totalt 2 049 medlemmar i Aktiespararnas Centralförbund deltog i Välittäjä 2017. Den svenska banken Nordnet fick högst poäng i undersökningen.

I FIM Direct-produktfamiljen hittar du ett lämpligt alternativ för aktiehandel, oavsett om du placerar professionellt eller bedriver handel mer sällan.

FIM Direct