Gå direkt till innehållet

Finländarna har fördubblat sin förmögenhet på 30 år

2017-02-15

Ett genomsnittligt privathushåll i Finland har numera en nettoförmögenhet på 110 000 euro. Beloppet är nästan dubbelt så stort som 1987 när FIM grundades.

Finland som firar 100-årsjubileum har ökat sitt välstånd avsevärt under de senaste 30 åren. När privatbanken och kapitalförvaltningsbolaget FIM grundades 1987 hade de finländska privathushållen en genomsnittlig nettoförmögenhet på knappt 60 000 euro. 

Siffror för 2013 visar att nettoförmögenheten då var hela 110 000 euro, och det ökade välståndet bland finländarna visar inga tecken på att avta. Av uppgifter som Statistikcentralen har samlat in framgår att välståndet mätt i de finländska privathushållens nettofinansieringstillgångar ökade förra året.

”Tillgångsprisernas gynnsamma utveckling och den realekonomiska tillväxten kommer att öka finländarnas tillgångar även framöver”, säger Timo Hirvonen, chefsekonom på FIM.

Den inhemska kapitalförvaltningsbranschen har också förändrats, i fråga om både tjänsterna och aktörerna. FIM fyller 30 år i år och betjänar nu sina kunder som både privatbank med fullständig service och kapitalförvaltningsbolag.

FIM erbjuder sina Private Banking-kunder en privatbanks omfattande förmåner, vilket gör det möjligt för förmögna privatpersoner att koncentrera alla bankärenden till FIM. Ett konkret bevis på detta är FIM Private Banking Visa-kortet som lanseras i februari.

”Inom kort kommer vi att ge våra kunder mer information om FIM Private Banking Visa-kombinationskortet som lanseras snart”, säger Jussi Lilja, försäljningsdirektör för FIM Private Banking.

Kortet är ett tillförlitligt och efterlängtat resesällskap, eftersom det bland annat ger obegränsat tillträde till flygplatslounger världen över och concierge-tjänster. Private Banking-kunderna är också bland de första i Finland att få de senaste innovationerna i finansbranschen, till exempel överföring av pengar i realtid i mobilen.

Finansbranschen i Finland genomgår en turbulent tid. Samtidigt befinner sig finländarnas tillgångar i ett brytningsskede genom att de stora årskullarna börjar överföra sin egendom till kommande generationer.

”De närmaste åren kan många upptäcka att de är förvånansvärt förmögna efter att ha ärvt en tvårummare i stadskärnan”, säger Lilja.

På FIM betjänas institutionella placerare av ett team som genom rekryteringar har utökats med flera experter på kundservice och kapitalförvaltning under det senaste halvåret.

”De senaste åren har de institutionella placerarna varit särskilt intresserade av alternativa placeringar, säger Jussi Kärkkäinen, direktör för institutionsteamet.

Därför har FIM aktivt utvecklat sitt produktutbud. Ett exempel på detta är att FIM har varit med om att ta bland annat internationella investeringstrender till Finland: påverkansinvesteringar (Impact Investing) och sociala obligationer (Social Impact Bonds).

”Under hösten har FIMs kunder kunnat investera till exempel i ett projekt som har som mål att sysselsätta invandrare. I år erbjuder vi möjlighet att investera i ett projekt som förebygger utslagning bland barn och unga”, säger Kärkkäinen.

 

Mer information:
Jussi Lilja, försäljningsdirektör, FIM Private Banking, tfn 050 376 0653, jussi.lilja@fim.com
Jussi Kärkkäinen, direktör, FIM Institutioner, tfn 041 468 6341, jussi.karkkainen@fim.com