Gå direkt till innehållet

Grundprospektet för Europa Försörjningsektor Autcall har kompletterats

2017-02-16

Grundprospektet har kompletterats för masskuldebrevet Europa Försörjningssektor Autocall som marknadsförts av S-Banken till allmänheten i Finland att teckna under perioden från och med 18 januari till och med den 8 februari 2017.

Placeraren som har lämnat in en teckningsförbindelse har rätt att återta sin teckningsförbindelse genom att inom två bankdagar efter offentliggörandet av kompletteringen underrätta S-Banken om detta.

Komplettering av grundprospektet 13.2.2017 (på engelska)

Meddelande från emittenten 14.2.2017 Europa Försörjningssektor Autocall (på finska)


För ytterligare information vänligen kontakta FIM Kundservice, tel. 09 6134 6530 (lna/mta).