Gå direkt till innehållet

Placerare finansierar sysselsättning av invandrare med 3,4 miljoner euro

2017-02-13

Kapitalförvaltningsbolaget och privatbanken FIM och förvaltningsbolaget för alternativa investeringsfonder Epiqus har framgångsrikt avslutat den första finansieringsomgången i ett projekt som syftar till att sysselsätta tusentals invandrare. Under den första omgången samlade man in investeringar till ett värde av 3,4 miljoner euro till fonden som förvaltas av Epiqus. Till placerarna hörde bl.a. SOK, Tradeka-Yhtiöt, Sitra, Finlands Ortodoxa Kyrka och privatplaceraren Tom Tukiainen.

Det socialt drivna fondbolaget Epiqus har planerat projektet som ska hjälpa asylsökande som har fått uppehållstillstånd att hitta jobb betydligt snabbare än i dag. Uppdragsgivare för projektet är Arbets- och näringsministeriet.

På tre år ska projektet ge jobb till minst 2 000 invandrare som har fått uppehållstillstånd i Finland. Om projektet lyckas sparar staten hela 28 miljoner euro. De som investerar i projektet får också en skälig kompensation.

Sysselsättningsprojektet är ett exempel på konceptet Social Impact Bonds (samhällsobligationer) som har slagit igenom stort runt om i världen. I SIB-projekt är målet att uppnå både ekonomisk avkastning och mätbara positiva effekter för samhället eller miljön. Nu gör FIM och Epiqus investeringsmodellen tillgänglig för finländska placerare.

 Intresset för den första finansieringsomgången visar att investeringar med social utgångspunkt intresserar placerare tillsammans med pålitliga samarbetspartner, säger FIM:s ansvariga direktör för institutionella placerare Jussi Kärkkäinen.

FIM har även utsetts till projektförvaltare för ett nytt SIB-projekt som syftar till att förebygga utslagning bland barn och ungdomar samt till att öka barnfamiljers välfärd.

– Det finns en enorm potential i investeringar med samhällseffekt. För dem som tar emot hjälpen, finansiärerna och den offentliga sektorn är det fråga om en win-win-win-situation, säger FIM:s verkställande direktör Teri Heilala.

 

Mer information:
Teri Heilala, VD, FIM, tfn 050 306 3622, teri.heilala@fim.com
Jussi Kärkkäinen, direktör, institutionsteamet, FIM, tfn 041 468 6341, jussi.karkkainen@fim.com
Jussi Nykänen, direktör, Epiqus, tfn 040 840 8001, jussi.nykanen@epiqus.com


FIM är en finländsk kapitalförvaltare och privatbank med personlig service. Våra erfarna experter tillhandahåller investerings- och kapitalförvaltningstjänster för såväl förmögna privatpersoner och företag som institutioner med 30 års erfarenhet. Utöver våra verksamhetsställen i Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Stockholm erbjuder vi våra kunder heltäckande tjänster på nätet. FIM är en del av den finländska koncernen S-Banken.

Epiqus är Nordens första förvaltare av fonder för investeringar med samhällseffekt och den andra av två europeiska förvaltare av fonder för socialt företagande (EuSEF). Företaget fokuserar på investeringar som kombinerar ekonomisk avkastning och mätbara positiva effekter för samhället och/eller miljön. Epiqus dirigerar hälften av sin avkastning till verksamhet som är förenlig med Epiqus mål för samhället och miljön.