Gå direkt till innehållet

Att få och lämna arv väcker frågor som man inte talar om

2018-03-06

Många finländare funderar för sig själva på frågor om att lämna eller få arv, framgår det av FIMs undersökning. Finländska familjer har egendom för hundratals miljarder euro, och under de närmaste åren kommer många att ärva egendom utan att de nödvändigtvis har förberett sig på detta. FIM grundar Family Office för att underlätta denna stora överlåtelse av förmögenhet.

 

 

Tre av fyras finländare har funderat på mottagande eller lämnande av arv, framgår det av en enkät som privatbanken och kapitalförvaltaren FIM beställt. Enligt företaget Kantar TNS undersökning har nästan var tredje funderat mycket eller rätt mycket på frågor om arv. Samtidigt berättade var tredje att de inte talat med någon om ämnet.

”Arvsfrågor är en naturlig del av livet”, påpekar försäljningsdirektör Jussi Lilja, som ansvarar för FIMs privatkunder. Han uppmanar finländarna att ta upp dessa frågor, eftersom man då kan ordna arvsprocessen så klokt som möjligt.

Enligt färsk statistik har de finländska privathushållen en nettoförmögenhet på 575 miljarder euro, och de mest förmögna återfinns i åldrarna 65–74 år.

”Under de närmaste åren kan många bli överraskade och märka att de blivit välbärgade efter att till exempel ha ärvt en tvåa i centrum av staden. Vi har noterat att allt fler av våra kunder vill få hjälp med frågor relaterade till familje- och skattejuridik. Därför bestämde vi oss för att grunda FIM Family Office”, säger Lilja.

FIM Family Office erbjuder familjer förmögenhetsplanering över generationsgränserna, kapitalförvaltning och kompletta banktjänster . Family Office fokuserar på smidighet och identifiering av familjernas specifika behov samt lösning av utmaningar. Tjänstens målgrupp utgörs av familjer, vars investeringsförmögenhet är minst 5 miljoner euro.

Över 100 000 euro till var tionde arvtagare

Enligt undersökningen som gjordes i december funderar kvinnor något mer på arvsfrågor än män, och intresset ökar med åldern.

Även det hur väl en person upplever sig klara sig verkar påverka intresset. Personer som anser att de klarar sig väl funderar betydligt mer på arvsfrågor än genomsnittet. För dem är det också viktigare att lämna något i arv.

Enkäten resulterade också i intressanta fakta om arvens storlek. Var tionde som ärvt något berättade att beloppet var över 100 000 euro. Även nästan lika många som litade på att de skulle ärva uppskattade att beloppet var lika stort. Samtidigt uppskattade rentav var tredje av dem som ansåg att det var ganska eller mycket viktigt att lämna något i arv att de själva skulle lämna arv på över 100 000 euro.

”Man kan fråga sig om svaren tyder på en förändrad inställning. Kommer människor framöver att lämna större arv efter sig?” undrar Jussi Lilja.

”I synnerhet vid överlåtelse av familjeföretagares förmögenhet till följande generation kan det uppstå svåra situationer under de kommande åren. Det är bra att ta upp frågor om arv rakt på sak med både familjen och experter.” 

Ta del av tjänsten FIM Family Office

 

Mer information:
Jussi Lilja, försäljningsdirektör, FIM Private Banking, tfn 050 376 0653, jussi.lilja@fim.com
Berit Päiviö, Head of Family Office, FIM Private Banking, tfn 044 090 9444, berit.paivio@fim.com

 

Kantar TNS genomförde på uppdrag av FIM en undersökning om finländarnas sätt att förhålla sig till arvsfrågor. Undersökningsmaterialet samlades in via Kantar TNS panel på internet i december 2017. Enkäten besvarades av 1 016 myndiga finländare. Deltagargruppen representerar 18–74-åriga finländare vad gäller kön, ålder och hemvist. Felmarginalen är högst 3,2 procentenheter i vardera riktningen i hela deltagargruppen.